Del

FN's verdensmål på erhvervsskolerne

FN’s 17 verdensmål danner rammen om det 21. århundredes nøgleudfordringer. Erhvervsskolerne bidrager til målene gennem undervisning, og den måde vi driver skoler på. 

Erhvervsskolerne er en vigtig drivkraft, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft til at have et globalt og bæredygtigt mindset.

På erhvervsgymnasierne (hhx og htx) arbejder elever med udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og virksomhedscases. I erhvervsuddannelserne og på AMU er bæredygtighed, energioptimering og cirkulær økonomi en del af det faglige indhold, fx når en tømrer udforsker mulighederne inden for bæredygtigt byggeri.

DEG -L ønsker at inspirere alle til at bruge FN´s verdensmål som afsæt for udvikling af både undervisningsaktiviteter og skoledrift. 

Her på siden er der inspirationsmateriale til, hvordan man kan arbejde med FN´s verdensmål med et strategisk eller pædagogisk didaktisk fokus.
Vi opdaterer løbende om foreningens arbejde med FN´s verdensmål. 

Elever ta'r afsæt i FN's verdensmål

Elever arbejder konkret med at løse nationale og globale udfordringer fx om bæredygtighed. Det giver faglig stolthed. Jeg håber, at DEG-L´s arbejde vil inspirere flere til at gøre mere.

Annette Vilhelmsen
Formand for Udsynsforum og medlem af DEG – L’s bestyrelse

3. Pædagogisk didaktisk fokus

DEG søger samarbejdspartnere, der kan bidrage til at udbrede kendskabet til FN's verdensmål blandt eleverne på erhvervsskolerne.
DEG samarbejder bl.a. med DitBarnsFremtid, UNESCO, Astra og ILoveGlobalGoals.

DitBarnsFremtid har samlet ni gode eksempler på, hvordan elever arbejder med bæredygtighed og FN's verdensmål på eud, eux og htx.
Læs om, hvordan erhvervsskoleelever arbejder med bæredygtighed

Links til øvrigt inspirationsmateriale

-    Læs om I LOVE GLOBAL GOALS og hvad de laver 
-    Læs om arbejdet på College 360
-    Læs om Grindsteds's arbejde med bæredygtighed på hhx
-    Danmarks portal om verdensmålene 
-    Find inspiration til undervisningsforløb hos Astra
-    Find inspiration til undervisningsforløb i konkrete fag hos verdenstimen 
-    Find inspiration til verdensmålstemaer i undervisningen hos MUNDO

4. Omverdensfokus

-    Se video med Nanna Højlund, LO
-    COOP
-    Se video med Kim Simonsen, HK
-    Læs om Pluspack's arbejde med verdensmålene ( tekst + video)
-    Se video med Jacob Holbrad, DA
-    Læs om Grundfos' indsats
-    Læs om arbejdet i Gladsaxe kommune
-    Danmarks portal om verdensmålene 
 

Verdensmål 4.7 - Uddannelse for bæredygtig udvikling er hjørnestenen i DEG's fokus på verdensmålene. UNESCO har ansvaret for den politiske opfølgning på verdensmål 4.7 og for de tilhørende målepunkter. Målepunkterne kan være gode at kende, når skolen planlægger den lokale indsats. Læs den politiske plan for opfølgning på verdensmål 4.7

6. Pressemateriale

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K