Del

Gladsaxe kommune

Kommunerne som samarbejdspartner om verdensmålene

Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Hvor er det godt, at I tager initiativ til at arbejde med verdensmålene! For det er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at transformere samfundet i en mere bæredygtig retning, at I går forrest. At I kommer med forslag til at omsætte de abstrakte tanker og begreber til helt konkrete handlinger og nye innovative projekter. Når bæredygtighed er en del af det faglige indhold i erhvervsuddannelserne og når eleverne på erhvervsgymnasierne arbejder med globale klima- og miljøudfordringer i deres projekter, så gør det en forskel!

I Gladsaxe Kommune har vi en vision om at skabe bæredygtig vækst og velfærd. Derfor har vi taget FN’s verdensmål til os og integreret dem i vores strategi. Som offentlige organisationer har vi en vigtig fælles opgave i at styrke bæredygtigheden i vores samfund – miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Ligesom grundskolen er erhvervsskolerne en vigtig drivkraft i den kæde, der handler om at uddanne fremtidens arbejdskraft og sikre, at børn og unge kan begå sig med et globalt og bæredygtigt mindset.

Som erhvervsskoler er I en vigtig samarbejdspartner for os kommuner i at omsætte verdensmål som nr. 4 og 11 til handling. Sammen skal vi uddanne børn og unge til med kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. I har fat i den vigtige del af uddannelsessektoren, der handler om at uddanne faglærte på erhvervsuddannelserne, som vores lokale virksomheder kan få i lære og senere ansætte.

Find inspiration til at gå i dialog med kommuner i skolens lokalområde
Gladsaxestrategien
Kommunernes fælles indsats for verdensmålene, KL

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K