Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | februar 2019

 
 
 
 

Får vi flere på eud?

I morgen er der ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne, og det bliver spændende at se søgetallene, når de kommer fra UVM om et par uger.
I 2018 steg søgetallene til eud-uddannelserne en smule til lige omkring 19 %, men der er stadig langt til 2020-målsætningen om, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse.
Så trods fornuftige, politiske initiativer er der (desværre) stadig hårdt brug for vores fælles indsats for at vække eud-interessen hos flere unge. Personligt tror jeg, vi kunne komme et stykke af vejen via bedre vejledning af de unge og deres forældre – så kunne vi sikkert også mindske udgifterne til dobbeltuddannelser, da mange unge runder stx, før de lander på en eud-uddannelse.
Fortsat god arbejdslyst.

Kim Simonsen,
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

 

 

Ny national digitaliseringsstrategi

Undervisningsministeriet udarbejder pjece om digitalisering og oplæg til en national digitaliseringsstrategi på undervisningsområdet.

Strategien bliver både for grundskolen og ungdomsuddannelsesområdet. Arbejdet bygger videre på Undervisningsministeriets ”Handlingsplan for teknologi i undervisningen” fra februar 2018, men vil også indeholde et fremadskuende perspektiv.


Læs mere

 

 

Stor interesse for politikerbesøg

DEG vil gerne styrke kontakten til de regionale og lokale folketingsmedlemmer inden for erhvervs-, beskæftigelses- og finansområdet, så det ikke blot er partiernes uddannelsespolitiske ordførere, vi taler med.

En række skoler blev omkring nytår opfordret til at invitere navngivne politikere, som er valgt i lokalområdet, på skolebesøg. Tanken var at vise dem skolens aktiviteter og få mulighed for at diskutere aktuelle udfordringer, som politikerne kunne tage med tilbage til Christiansborg. Det kunne være en opfordring til at fjerne omprioriteringsbidraget på hhx og htx, øge fokus på VEU og skærpe opmærksomheden på at etablere 10. klasse på erhvervsskolerne. Politikerinitiativet er blevet positivt modtaget af skolerne, og indtil videre har 10 erhvervsskoler haft besøg.
Foto er venligst udlånt fra Hansenberg, hvor folketingsmedlem, Christian Rabjerg Madsen (S), bliver vist rundt.


 

 

DM i Teknologi og Erhvervscase 2019 er i gang

Tilmeldingen er netop åbnet, og vi opfordrer alle hhx- og htx-afdelinger til at være med.

Tilmeldingen til DM i Teknologi og Erhvervscase 2019 er åben, og alle skoler har modtaget en invitation. Det er gratis at deltage, og ud over at være en sjov og lærerig oplevelse for eleverne, er mesterskabet en oplagt mulighed for at fortælle de gode historier om hhx og htx samt vores talentfulde elever.
Erhvervscaseopgaven til hhx'rne offentliggøres den 11. marts 2019 på www.deg.dk.


Læs mere og tilmeld jer her

 

 

Tilmelding til årsmødet åbner 6. marts 2019

Årsmødets tema er: En uddannelsespolitisk vision for Danmark -  i en global ramme.

På årsmødet skal vi debattere, hvad den uddannelsespolitiske vision er for Danmark - i et globalt perskpektiv. Igennem en række plenumoplæg og dialoger vil vi stille skarpt på forskellige aspekter af uddannelse og involvere deltagerne i at samle inspiration til politikerne. DEG mener, det er afgørende, at den danske uddannelsespolitiske vision taler sig ind i en global ramme. Danmark er en del af verden, og derfor bør det nationale uddannelsessystem forholde sig hertil.
Vi glæder os til at byde bestyrelsesmedlemmer, ledere og gæster velkommen til årsmødet endnu en gang, og vi håber, alle vil bidrage til samtalen.


 

 

DEG med skib til Folkemødet

​​​​​​​I år har DEG valgt en ny måde at være til stede på Folkemødet på Bornholm.

EUC Nordvest har lånt os Fiskeriskolens undervisningsskib, Athene, så 13.–16. juni vil erhvervsskolerne have eget skib ved Ydermolen i Allinge havn. Ombord vil DEG arrangere debatter, events og aktiviteter sammen med blandt andre de øvrige uddannelsesorganisationer, Iloveglobalgoals, Læger uden Grænser og Unesco. For første gang har Folkemødet valgt at have et overordnet tema - FN’s verdensmål, så alle arrangementer skal have fokus på mindst ét af de 17 mål for en bedre verden.


 

 

Inspiration til arbejde med FN’s verdensmål

Udsynsforum sætter fokus på erhvervsskolernes arbejde med FN's verdensmål. 

FN's verdensmål danner rammen om det 21. århundredes nøgleudfordringer og har til formål at sætte en kurs mod en mere global bæredygtig udvikling. Erhvervsskolerne har en central rolle i forhold til Danmarks arbejde med at indfri målene, derfor sætter DEG-L´s Udsynsforum fokus på erhvervsskolernes arbejde med FN's verdensmål. 
På DEG's årsmøde den 15-16. maj 2019 og på folkemødet på Bornholm i juni, inviterer Udsynsforum til debat om, hvad arbejdet med FN’s verdensmål kan betyde for erhvervsskolernes elever og grundfortællingen om erhvervsskolernes fag og uddannelser.


Læs mere og bliv inspireret til arbejdet med spændende materialer og debatoplæg
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev