Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | maj 2019

 
 
 
 

”Vi skal være foregangsland for uddannelse”

Rigtig mange af os har netop været til årsmøde i Nyborg. Det var en fornøjelse at se så mange fremmødte debattere uddannelse i et globalt perspektiv med verdensmålene som bagtæppe - og turde være visionære på erhvervsskolesektoren vegne.
På andedagen prioriterede vi knapt 600 deltagere i fællesskab tre vigtige pointer, som erhvervsskolerne skal arbejde videre med. Og der var ikke tvivl blandt deltagerne. Det er et stort ønske, at vi ”I fremtiden skal udvikle nye skoleformer til dem, der mangler uddannelse og tilmed udvikle et uddannelsessystem, der livslangt kan gøre os dygtigere.”
Skal den vision føres ud i livet, kræver det politikere, der efter et valg er parate til at satse og investere massivt i Danmarks vigtigste ressource; nemlig højtkvalificeret arbejdskraft, der udvikler kompetencerne gennem hele arbejdslivet. Det gør vi ved at understøtte de uddannelser, vi har i dag, men også ved kontinuerligt at udvikle læringsindhold, pædagogik og didaktik så sektoren er på forkant med fremtidens kompetencebehov.


Kim Simonsen,
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

 

 

Årsmøde 2019

Der var mulighed for at høre mange interessante talere på årsmødet blandt andre Mr. Shyamal Majumbar fra Unesco og Merete Riisager.

Næsten 600 ledere, bestyrelsemedlemmer og gæster var samlet  til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde i Nyborg. Gennem en lang række interessante workshops og debatter blev der diskuteret uddannelsespolitiske visioner - i en global ramme.


Læs mere og se slides fra Årsmødet her

 

 

Nyvalg til bestyrelsen

Traditionen tro var der generalforsamling i DEG-B forud for årsmødet. Der var blandt andet nyvalg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægterne og foregik helt udramatisk. Formand, Kim Simonsen, aflagde sin skriftlige beretning, regnskab og budget blev godkendt, der var nyvalg til bestyrelsen og takketaler til de afgående bestyrelsesmedlemmer.


Se hvem der sidder i DEG-B's bestyrelse

 

 

Kursus i forhandling for bestyrelsesformænd og næstformænd

Kurset afholdes som et dagskursus tirsdag den 27. august 2019 i København på NEXT Uddannelse og mandag den 2. september 2019 i Aarhus på Aarhus Tech.

I forbindelse med OK18 blev der indgået forlig om to nye chefaftaler for selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) og Undervisningsministeriets (UVM) område. Aftalen lægger op til et væsentligt større ansvar for institutionernes ledelse for forvaltningen af den lokale løndannelse og skal styrke de lokale frihedsgrader til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår.
På denne baggrund indbyder DEG nu bestyrelsesformænd og -næstformænd til et kursus i forhandlingsteknik om forhandlinger om løn og ansættelsesforhold.

Kurset er åbent er åbent for alle interesserede bestyrelsesformænd og -næstformænd fra alle typer af uddannelsesinstitutioner, der ønsker viden om forhandlingsteknikker om løn. Der er dog en begrænsning på maksimalt 30 deltagere pr. kursushold.


Læs mere og se tilmelding

 

 

Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser

DEG-B har udarbejdet en guide, til skolernes bestyrelsesmedlemmer, der skal ruste bestyrelsesmedlemmerne til at gå i dialog om udvikling af skolens kvalitet på baggrund af data.

Erhvervsskolernes bestyrelser har en central rolle, når erhvervsgymnasierne arbejder med kvalitetsudvikling og de uddannelsespolitiske mål på det gymnasiale område. Bliv klogere på opgaven vha. den nye udgave af Kort og Godt. 


Læs mere

 

 

DEG på Folkemødet 2019

DEG er i tæt samarbejde med samarbejdspartnere vært ved række debatter på Folkemødet. Debatterne foregår på erhvervsskoleskibet Athene.

Kom og besøg os på Folkemødet og deltag i rækken af spændende debatter på. Har du ikke mulighed for det følg da med på www.deg.dk, der løbende bliver opdateret med nyt fra Folkemødet. Se DEG's program på erhvervsskoleskibet Athene her nedenfor.


Læs DEG's program

 

 

Kom med til Årets Offentlige Bestyrelseskonference

Sæt kryds i kalenderen den 7. november 2019 i Industriens Hus.

Årets Offentlige Bestyrelseskonference har i 2019 overskriften:"Balancen mellem tillid og tilsyn i bestyrelsens samspil med ledelsen". DEG er medarrangør af konferencen og opfordrer så mange som muligt til at deltage.


Læs mere

 

 

Ny aftale om ophavsret til undervisningsmaterialer

DEG og Akademikerne (AC) har forhandlet en fælles vejledende aftaletekst om ophavsret til undervisningsmateriale på erhvervsskoler og erhvervsgymnasier på plads.

Den øgede digitalisering medfører, at der i stigende grad skabes og vil være behov for deling af undervisningsmaterialer, som er skabt af  medarbejderne. Samtidig giver den øgede digitalisering hele tiden nye og bedre muligheder for at udveksle undervisningsmaterialer på tværs af Undervisningsinstitutioner.


Læs mere her 

 

 

DEG’s arbejde vedr. nyt bevillingssystem

Foreningens projektgruppe arbejder forsat på at belyse, hvordan det nuværende taxameter- og tilskudssystem kan forbedres.

På DEG’s Årsmøde 2019 kom der flere input til området. På grund af valget er processen i Undervisningsministeriet og Finansministeriet sat delvis i bero.


Find slides fra årsmødet her
Læs mere på DEG’s temaside her

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev