Del

Huset med bæredygtige energikilder

Jonathan Rolsted Jensen er 18 år og læser til elektriker (EUX) på CELF i Nykøbing Falster. Han brænder for at udvikle og arbejde med bæredygtig teknologi, som i fremtiden kan være med til at løse globale udfordringer.

“Bæredygtighed trækker i mig, fordi det er det rigtige at gøre,”forklarer Jonathan, der er meget optaget af automatisering, nul-energi-huse og smart-huse.

Det er således helt oplagt for Jonathan at have fokus på bæredygtighed – ikke mindst da han har hørt fra studiekammerater og undervisere, at kunderne i høj grad efterspørger bæredygtige løsninger.

For at illustrere mulighederne for et nul-energi-hus har Jonathan bygget et modelhus, der indeholder tre vedvarende energikilder: en vindmølle, jordvarme samt solceller, som kan oplade mobiltelefoner.

Han har bygget huset i sin fritid med inspiration fra klassekammerater og undervisere, og det næste skridt er at arbejde med geotermi, som Jonathan mener har et kæmpe potentiale i den grønne omstilling.

Modelhuset bidrager til delmålene: 7.2, 9.4, 11.6, 12.6, 12.8 & 13.3

 

https://lh3.googleusercontent.com/ng9nSltuHDyeHNG_ylzMjvgtKaRlJVrUcDXWzzEUt0myAz86ifz3DLq4lB20wGZwmzwmx9aLhVJc5TzFMnaGPQU3ZTRWPrNKHmf4UgU6cB3hjWLfhDJ54_tFq91vFzI3KYHrHL78

MÅL 7:

BÆREDYGTIG ENERGI

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

https://lh5.googleusercontent.com/7acV2Vy0Cd2QbrPpVaaz5axeihTcai6fgNSVe1Yc9tdAgCV7rCOiena2FwZDWhe04nl0wLg3Et0zUKNzUQ_Eib6k7S2f5hfHI-q-m3lNvI5dXYdw0jfLtApZ_0VmM0deuraZJnUZ

DELMÅL 7.2.

FORØG ANDELEN AF VEDVARENDE ENERGI GLOBALT

Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

https://lh3.googleusercontent.com/ddhV7vJa2qIBnCw-TUix311I2_mJ_PaetpjCitgTEObgJyVz6f23xPgs_7255TVHRnWJ5YVDeX1jM8en58V7RhVgjZzeKoGmAivYyR-KtVunlCkhA38OmelQttDq_QSWf1SRPUdN

MÅL 9:

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

https://lh3.googleusercontent.com/KANHBR_W3HEh7WmqqwBihn7h-tjRFk6RBLEbFlh1znXreoaZbMfib50uQpBtmI35goBVlVUgCqCcaDCPR_5brzhhmU43jtEghSk-r6zB-SLI9wStwaWYX3VnwLdAUkV8vEpJkhdM

DELMÅL 9.4.

OPGRADÉR ALLE INDUSTRIER OG INFRASTRUKTURER FOR BÆREDYGTIGHED

Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen kapacitet.

https://lh3.googleusercontent.com/HdpmkUCbDF3N_CG8M-wxw656X05geazhqa3GxhgMDWU_YZuklb8Ja6gHiz-X77xmmcScx3AQINKDRAcMVZb3urQ6eZFdd_MB4Pj0xjsQBOydscHWsDdmbfXzmTHdtC9RK7h4WZ8u

MÅL 11:

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

https://lh4.googleusercontent.com/DflHPjH2AKcv6ErIWUdQ0ONjcFzLP7IXIWdyiahg3Nq3RUBEmo0Dxx7MvLVEg4fsR0I9OGKQJoGii3yFwUxaczWrzZcbfPcX87ppsCRP50W1ImC4YI_v1c4e9jWuKs820eOPc21y

DELMÅL 11.6.

REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING

Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

https://lh3.googleusercontent.com/x7cROIO-1nNWW3pOeGjeGpeniM9xEqV8DWH4fUejUoWDaTym-QgSvcHuw0Ndtp0OT35G5lE9hqQzrh7tXDZYWIr0Ho0oaWg6qtR0pBQ2-KGDJI99RTGILG8HRzMOYC3cOziM9tgv

MÅL 12:

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

https://lh6.googleusercontent.com/PLJ43OKxNP6FHbhNnrQiXW9eppE9rJWEYUJSi-fjM7hrrgxoTrzmV0P2vchJXcgR7JqibEyuVRE1wMkhL1G3mc06MQELfbLLCJWY6iKL853noJeUIUkn_7WpdLAf9xkaSfbnxJH0

DELMÅL 12.6.

MOTIVÉR VIRKSOMHEDER TIL AT AGERE BÆREDYGTIGT

Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter.

https://lh6.googleusercontent.com/sfn_sVcE1NeTbM0G9-fZ-En4ldtit5Ul8azHOHnPonFDxGVTNE-YRpflw8t6HzlbJmcA6wWlELacZT71PGJ4vLAauE3tkiPiDHerZjPQRlNCmLSfZdxxZx6rQD69sDUoH1C-12Ep

DELMÅL 12.8.

GIV ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT

Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen.

https://lh6.googleusercontent.com/-R1TcOgvLoLVuGJMSUAsNZL_6DgVZ5bc3lW-1LPJeFWySSFWAdfmbTKgoK9YmvWcfLvISj88UQRng_BzoDf5eFs90A7U9HOI-OHi7coxF-ys1BXXoytOvdCZiFw9W4OEpG0Ou06a

MÅL 13:

KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

https://lh4.googleusercontent.com/asc_rcc71bq11F-qUNjeAkOgMUSiVt1N2eBJgJWsiTYSKMGKVkkvQuGKNBJdA_myfLcGmnj-w1HGqkSjzyfXEsBB28rG9SJQzWK0OHEEOTzaB-ciyg68UAvlEvmJ9XBuSzuBH6o_

DELMÅL 13.3.

OPBYG VIDEN OG KAPACITET TIL AT IMØDEGÅ KLIMAFORANDRINGER

Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske skaderne.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K