Del

Et bæredygtigt tag er et grønt tag

Marco Gabriel Andersen er 31 år og i gang med tagdækkeruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole. Da han sammen med sine studiekammerater fik til opgave at lave en tagflade, besluttede de at lave både en grøn og en almindelig tagflade.

Da Marco for otte måneder siden blev far, gik det for alvor op for ham, at der er en verden, efter han selv er gået bort, og at han gerne vil have, at denne verden er lige så god som den, han selv er vokset op i.

”Rigtig mange insekter er begyndt at uddø, hvilket ødelægger biodiversiteten. Ser man jordkloden fra et satellitbillede, ser det heller ikke så godt ud. Især ikke med alt det plastik i havene, som man også kan se fra rummet. Det er bekymrende. Er vi på fuld fart mod afgrunden?” lyder det fra Marco, der er blevet bevidst om sit fags bæredygtige potentiale, efter at han er startet på uddannelsen:

”Da jeg kom ind på tagdækkeruddannelsen, havde jeg ikke skænket det en tanke, at tag kunne være med til at hindre global opvarmning, før jeg begyndte at læse om varmeøer i byområder,” siger han.

Da han sammen med sine studiekammerater fik til opgave at lave en tagflade, besluttede de at lave både en grøn og en almindelig tagflade. På den måde kunne de bl.a. undersøge, hvordan de to forskellige tage absorberer nedbør. Og den grønne tagflade, der består af tagpap med plantekasser med planten stenurt, har mange fordele:

”Planterne absorberer noget af nedbøren og forsinker resten af vandet på vejen ned til kloakken. Planterne bidrager også til en øget biodiversitet. Da stenurt kan indeholde op til 50% vand, virker det brandhæmmende. Og til forskel fra sorte tage modvirker et grønt tag skabelsen af varmeøer i byerne,” forklarer Marco.

Sammensætter man det grønne tag med tagpappet LESSNOX, der kan nedbryde forurenende partikler, får man en ret genial kombination ifølge Marco.

”Det fede ved at arbejde med bæredygtighed er, at man går ud og gør noget, som kommer til at gavne samfundet. Jeg håber, det bliver en øjenåbner, for der er ikke så meget fokus på grønne tage. Tænk, hvis 50% af København fik grønne tage!”

Et grønt tag bidrager til følgende verdensmål og delmål:

https://lh3.googleusercontent.com/HdpmkUCbDF3N_CG8M-wxw656X05geazhqa3GxhgMDWU_YZuklb8Ja6gHiz-X77xmmcScx3AQINKDRAcMVZb3urQ6eZFdd_MB4Pj0xjsQBOydscHWsDdmbfXzmTHdtC9RK7h4WZ8u

MÅL 11:

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

https://lh4.googleusercontent.com/DflHPjH2AKcv6ErIWUdQ0ONjcFzLP7IXIWdyiahg3Nq3RUBEmo0Dxx7MvLVEg4fsR0I9OGKQJoGii3yFwUxaczWrzZcbfPcX87ppsCRP50W1ImC4YI_v1c4e9jWuKs820eOPc21y

DELMÅL 11.6.

REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING

Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

 

https://lh6.googleusercontent.com/-R1TcOgvLoLVuGJMSUAsNZL_6DgVZ5bc3lW-1LPJeFWySSFWAdfmbTKgoK9YmvWcfLvISj88UQRng_BzoDf5eFs90A7U9HOI-OHi7coxF-ys1BXXoytOvdCZiFw9W4OEpG0Ou06a

MÅL 13:

KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

https://lh5.googleusercontent.com/iK0w4lVh0N0Y6nvh0_w3iRmvF7JSOaQqSwPuXniPeSgoNsaFbxp9wHYt7FLKLX9Suif7yRQ4L72TQBEJKnOwo4nSxrR6fRGBhl3rQ9d4J-S5fdSgsIa9wQkqyDLP_5ZXVWSGqrYB

DELMÅL 13.1.

STYRK MODSTANDSKRAFT OG TILPASNINGSEVNEN TIL KLIMARELATEREDE KATASTROFER

Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan modstå klima-relaterede risici og naturkatastrofer.

 

https://lh5.googleusercontent.com/YJ0_drtdat0OVZ566z6yM2YGix74RUeU_GLfDTKddqodI4ri2pW7G8wJHrstcZCOmsUGEh8yMVdLQbArQsQsp2y8Af1hNtW7Gig-ZzjwLNOrvQc0oXwfd7w7WLsVo5F-RHQFcyNB

MÅL 15:

LIVET PÅ LAND

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

https://lh5.googleusercontent.com/BoaZCYCNnQMPa-YWRYUrP7N2UXsDyVonhdm6orNVOhnAuL2vUr4k-hXS7Yw-_QfrxvkBuHIjGR2fZkTXfpC1Ckelas2Th9rXiSEexjcmGq-zHzEPWNbaF_UXU8kFUNEgZRnW1N5q

DELMÅL 15.5.

BESKYT BIODIVERSITET OG NATURLIGE LEVESTEDER

Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de bliver udryddet.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K