Del

Gymnasieudvalget

Formand: Niels Yde, direktør, Learnmark

Næstformand: 
Rikke Christoffersen, direktør, Aalborg Handelsskole 
Allan Kortnum, direktør, Herningsholm Erhvervsskole

Udvalgsmedlemmer:
Ann Descroix, rektor, ZBC
Dorthe Wang, rektor, Tietgen
Jens Christen Hylkjær, vicerektor, Uddannelsescenter Holstebro
Karsten Asmussen, rektor, EUC Nord
Mette Andersen, rektor, IBC
Rikke Palmgren, rektor, TECHCOLLEGE
Trine Ladekarl Nellemann, NEXT
Vibeke Johnsen, rektor, Unord

Udvalgsbetjening: Ida Rode Hansen, konsulent, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Gymnasieudvalgets deltagelse i eksterne udvalg, grupper m.m.

Kontaktperson til DM i Teknologi og Erhvervscase
Rektor Mette Andersen, IBC International Business College

Det rådgivende udvalg for pædagogikum, Syddansk Universitet
Rektor Trine Ladekarl Nellemann, Vestskoven Gymnasium, NEXT

Ungdomsuddannelsernes licensudvalg (UNGLU), Det Kongelige Bibliotek
Direktør Rikke Christoffersen, Aalborg Handelsskole

Interessentfølgegruppen for gymnasiereformen
Direktør Niels Yde, Learnmark

Følgegruppen for de gymnasiale læringskonsulenters arbejde (SIP/FIP)
Rektor Ann Descroix, ZBC

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K