Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 5-6 2020

 
 
 
 
 
 


Årets Læreplads 2019 gik til smedevirksomhed fra Sorø
Poul W. Jensens Eftf. blev i dag kåret som Årets Læreplads 2019 af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Kåringen fandt sted på Nationalmuseet i København, hvor virksomheden fik overrakt diplom og Årets læreplads-statuetten.


Årsmøde 2020
Der er nu åben for tilmelding til DEG årsmøde, DEG-L repræsentantskabsmøde og DEG-B generalforsamling. Du kan læse mere og tilmelde dig via dette link.

Elevfordeling
Der har været fokus på elever med anden etnisk herkomst end dansk. Ole Heinager udtaler som formand for DEG-L, at ”man skal finde lokale løsninger i stedet for én løsning, der skal passe til alle, men som ender med at flytte mange elever rundt”.


Fem fælles pejlemærker for det fremtidige bevillingssystem
I foråret 2019 nedsatte DEG-L en projektgruppe bestående af fem medlemsskoler, der skulle arbejde med idéer til et nyt bevillingssystem. Projektgruppens arbejde blev herefter diskuteret grundigt i både DEG-B og DEG-L, hvilket har resulteret i fem fælles pejlemærker for et fremtidigt bevillingssystem. Du kan læse de fem pejlemærker her.


SF vil afskaffe vurderingen af uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen
SF har - med gruppeformand Jacob Mark i spidsen - været i TV2 Nyhederne den 4. februar med et forslag om at afskaffe vurderingen af uddannelsesparathed. De mener, at alle unge er parate til en eller anden form for uddannelse. Derfor giver det ikke mening at stemple unge som ikke-uddannelsesparate. De vil derimod styrke vejledningen i grundskolen. DEG følger forslaget tæt.


Lars Kunov om taxametersystemet: "Vi skal løfte – ikke bare nivellere"
Direktør for DEG Lars Kunov har udtalt sig til Altinget Uddannelse om den igangværende debat angående taxameterforskelle på de forskellige uddannelser. Lars udtalte, at der er åbenlyse skævheder i taxametersystemet, som tilgodeser både stx og hf. Men hvis vi har en regering der ønsker at investere i uddannelse, bør dens fokus også være på at investere på tværs af alle ungdomsuddannelserne. Sagen drøftes videre på direktørmødet i DEG-L den 25. februar.


Ændringer i optagelsesprøver på EUD
Der er i 2020 sket to ændringer i forbindelse med afholdelse af optagelsesprøver i sommerterminen (juni, juli og august) for ansøgere, der søger om optag i august måned:

1. Styrelsen fastsætter ikke en fast dato for afholdelse af optagelsesprøver i sommerterminen.
2. Alle institutioner skal indsende prøveresultaterne til styrelsen.


Du kan læse hele orienteringsbrevet her. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mathias.Gulmann@remove-this.stukuvm.dk 


AMU-audit seminar
Årets AMU-audit seminar bliver afholdt den 24. april. Seminaret afholdes på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1, 5000 Odense.Det vil handle om tilsynsplan, tip og tricks til brug af vis-kvalitet samt erfaringsudveksling om administrative procedure i forbindelse med prøver i AMU. Programmet offentliggøres på deg.dk ultimo februar og sendes med her i nyhedsbrevet.


Ny vejledning til ansøgning om refusion af udgifter til kost og logi
AUB har opdateret vejledningen om refusion af udgifter til EUD kost- og logiophold. Når der søges om refusion til elevers ophold i kostafdeling, skal der søges via e-faktura.


Eksternt
Frem til den 1. marts 2020 kan alle indstille et eller flere renoveringsprojekter til RENOVER prisen 2020. Efter indstillingsperioden vurderer et nomineringsudvalg hvilke projekter, der nomineres til RENOVER prisen.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev