Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Formandshilsen fra Kim Simonsen

 
 
 
 


Statsminister Mette Frederiksen sagde på pressemødet i går, at der ikke er nogen tvivl om, at denne her tid vil blive husket, men at vi alle sammen er med til at afgøre, hvad vi husker den for.

Ordet samfundssind er nok et ord, der vil komme til at ligge først for. For det er en tid, hvor der vises ekstra sammenhold og kreativitet, og hvor der i mange sammenhænge er fundet et ekstra gear. Det er særligt gældende for skolerne i denne tid, hvor der på trods af afstande arbejdes endnu tættere sammen om at holde skruen i vandet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er imponerende at opleve, hvordan direktører, ledere og medarbejdere knokler, og hvor hurtigt der omstilles til digitale læringsformer. Det skal anerkendes. 

Mange af bestyrelserne har lige nu en tæt kontakt til skolerne og direktørerne, og det skal vi fortsætte med. Der er brug for bestyrelsernes opbakning i denne turbulente tid med mange vigtige afgørelser. Med de nye bekendtgørelser om midlertidige foranstaltninger gives der beføjelser til skoleledelserne til at træffe vidtgående beslutninger. Det kalder på vigtigheden af, at direktørerne har bestyrelserne i ryggen til at kunne tage nogle nødvendige beslutninger, som måske ikke altid er de letteste. 

Mens der træffes beslutninger og løses gordiske knuder lokalt, er der stadig nationale udfordringer, som skal løses. Det gælder muligheder og rammer for at gennemføre fjernundervisning for både elever og for voksne i AMU, men særligt også praktikpladssituationen vækker stor bekymring. Her står DEG sammen med arbejdsmarkedets parter og ministeriet om at finde løsninger, der holder hånden under uddannelserne og eleverne. 

Det er afgørende, at der sikres lærepladser og fortsat uddannelse. Derfor er dette er en appel til virksomhederne om, at de gør, hvad de kan for at beholde lærlingene, og til organisationerne om at sikre den nødvendige understøttelse til lærlinge og virksomheder. Vi har ikke råd til at tabe en hel praktikårgang – hverken menneskeligt eller økonomisk. Der bliver behov for den uddannede arbejdskraft på den anden side af krisen, og de unge skal vide, at der er brug for dem. 

I DEG vil vi derfor arbejde for at etablere en følgegruppe bestående af skolerne og parterne på praktikpladsproblematikken. Argumentet er, at vi vil have et konstruktivt samarbejde mellem lønmodtager, arbejdsgiver og skolerne. Det afgørende er, at vi finder de bedst mulige løsninger sammen. 

Så hvad vil vi blive husket for? Nu går vi ind i en afgørende tid. Alle med små som store muskler må gribe fat og løfte i fællesskab, mens krisen står på. Løsningerne skal bære os igennem, men vi skal også løftet blikket og begynde at forholde os til tiden efter krisen og hvordan vi forbereder os på en hverdag igen med ”new normal”, som vi endnu ikke kender til.

Slutteligt vil jeg gerne sige en stor tak til alle bestyrelserne, som rundt om i landet gør hvad de kan for at bakke op om skolerne. Tak til myndighederne, der arbejder hurtigt og inddragende. Og tak til alle medarbejderne på skolerne og i DEG-sekretariatet, som arbejder professionelt og ansvarligt for at vores uddannelsessystem kommer helskinnet igennem krisen.

I mellemtiden skal vi alle huske at holde barren højt for vores uddannelser. Kvaliteten skal vi værne om. 

Pas godt på jer selv og hinanden.

Kim Simonsen,
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev