Del

Aktiviteter i netværk for FN's verdensmål

Herunder findes en oversigt over de forskellige aktiviter i netværket for FN's verdensmål samt tilmelding hertil.


Webinar om bæredygtig skoledrift
15. maj 2020 kl. 09.00-10.00

Bæredygtig skoledrift er et indsatsområde for erhvervsskolernes netværk for FN’s verdensmål. Vi inviterer hermed til et webinar for bygnings- og ressourceansvarlige på erhvervsskolerne til at drøfte enmet. 

På webinaret får deltagerne præsenteret to korte erfaringsoplæg og kan herefter deltage i en fælles drøftelse om, hvordan man kan arbejde med at drive en erhvervsskole bæredygtigt. 

Herudover skal vi drøfte, hvordan I som netværksdeltagere kan videndele og erfaringsudveksle om bæredygtig skoledrift.

Læs mere og tilmeld dig her.


Webinar om bæredygtighed i undervisningen - for ledere
4. juni 2020 kl. 10.00-11.00

Webinaret præsenterer et vidensinput om bæredygtighed i undervisningen og sigter mod en dialog om, hvordan du som leder kan understøtte lærernes arbejde med verdensmål og bæredygtighed i undervisningen. Hvad kan de have brug for, at du som leder byder ind med og rammesætter, og hvor kan de have brug for, at de får mulighed for et frit og selvstændigt arbejdsrum.

På webinaret præsenteres du for en didaktisk strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Det er en strategi der peger på, at der skal arbejdes i 2 indbyrdes afhængige spor, når vi skal uddanne fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset. Det ene spor (UBU1) handler om faktuel viden, adfærdsændring og konkrete handlinger. Det andet spor (UBU2) handler om dannelse, handlekompetence og en nysgerrig, åben og undersøgende tilgang til verden.

Læs mere og tilmeld dig her.


Webinar om bæredygtighed i undervisningen - for undervisere
24. juni kl. 14.00-15.00

Webinaret præsenterer et vidensinput om bæredygtighed i undervisningen og sigter mod en dialog om, hvordan du som underviser kan arbejde med verdensmål og bæredygtighed i din undervisning. Både som en del af eller i tilknytning til det faglige indhold og i forhold til arbejdet med dannelse i undervisningen.

På webinaret præsenteres du for en didaktisk strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Det er en strategi der peger på, at der skal arbejdes i 2 indbyrdes afhængige spor, når vi skal uddanne fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset. Det ene spor (UBU1) handler om faktuel viden, adfærdsændring og konkrete handlinger. Det andet spor (UBU2) handler om dannelse, handlekompetence og en nysgerrig, åben og undersøgende tilgang til verden.

Læs mere og tilmeld dig her.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K