Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Formandshilsen fra Ole Heinager

 
 
 
 


I mandags gav statsminister Mette Frederiksen os et lille håb – et håb om, at vi efter påske langsomt kan åbne Danmark igen. Det er vel og mærke, hvis alle, de næste 14 dage, overholder de samme forholdsregler som hidtil. Når jeg kigger ud ad vinduet, kan jeg godt blive lidt bekymret for, om danskerne fik det ”men” med sig. Jeg håber dog meget, at danskerne besinder sig og giver alt, hvad de har i sig, så håbet bevares lysegrønt.

Vi har brug for at kunne se lyset for enden af tunnelen. Selvom nedlukningen er gået over al forventning og vi virkelig har kunnet se nogle kvantespring i vores digitale formåen, så mærker både elever og de voksne det sociale og fysiske afsavn. Det er ikke det samme at tale med sine venner over en skærm, eller at drikke en kop virtuel kaffe med en kollega. Jeg mener, at denne krise giver os værdifulde erfaringer med, hvad det digitale kan – og hvad det ikke kan. Der vil være store dele af undervisningen, som vi fremover helt naturligt vil placere i et digitalt set up, så vi kan fokusere vores tilstedeværelse og nærvær på det, som ikke kan digitaliseres; den praktiske undervisning, hånden på skulderen, at se det hele menneske - ja omsorgen for hinanden.

Jeg og formændene fra de andre lederforeninger indkaldes løbende til virtuelle møder med Undervisningsministeren. Der er tale om krisestyringsmøder, hvor vi oftest kun får et par overskrifter at forberede os ud fra, og dette med få times varsel. Sådan må det være i denne situation. Der er ikke tid til lange mødeindkaldelser og omfattende dagsordener. Der er tale om dag-til-dag håndteringer af forskellige elementer af den nuværende situation. Jeg byder ind så godt jeg kan med udgangspunkt i de input, jeg løbende får fra bestyrelsen, skolerne og sekretariatet. Det er også her, at jeg tager min formandskasket på og kommer med udmeldinger på sektorens vegne, når jeg mødes med konkrete spørgsmål fra Undervisningsministeren.

I går var der et sådant møde om genåbningen af Danmark. Intet er lagt fast, men ministeren ønskede uddannelsessektorens input til, hvad der skal prioriteres, hvis der bliver tale om en langsom genåbning. Her sidder vi formentlig hver især med ønske om, at netop vores egne elever kommer hurtigst tilbage, men der bliver tale om at balancere mange hensyn. Også samfundsmæssigt set ift. andre dele af Danmark. Er det bedst at få de små børn tilbage først, så forældrene kan komme på arbejde, mens de større børn bedre kan sidde derhjemme selv?
I kommer ikke til at se mig i medierne argumentere for det ene eller det andet. Der skal findes pragmatiske løsninger, og det gøres bedst i en fornuftig dialog mellem sektoren og det politiske niveau. Men jeg deler gerne mine tanker med jer. 

I erhvervsskolesektoren har jeg lyttet mig til, at der særligt er tre grupper af elever, der må prioriteres. Det drejer sig dels om de elever, hvor det er svært at skabe noget meningsfyldt nødundervisning; dels om de elever, der er på vej til prøve/eksamen og dels om de elever, der er frafaldstruet. Derfor er min indstilling, at det særligt er elever på de tekniske erhvervsuddannelser, som skal til svendeprøve eller er på hovedforløbet samt elever i praktikcentrene, som har brug for at komme tilbage først. Derudover skal vi have fokus på grundforløbselever, som er særligt sårbare overfor frafald. Det er både på de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser.

Det vil også være relevant at åbne for AMU på et forholdsvist tidligt tidspunkt, da aktiviteten er faldet drastisk. I forvejen er der ofte tale om små hold på AMU, hvilket gør, at de nemmere kan gennemføres selv med stramme restriktioner om afstand mv.

Som en del af genåbningen kan forskudt tid være en mulighed. Erhvervsskolerne vil f.eks. kunne køre toholdsskift eller opdele ugedagene mellem eleverne, så de ikke alle er der på samme tid. Denne undervisning vil kunne suppleres med asynkron fjernundervisning. Vi skal her være opmærksomme på, at kommer vi efter kl. 17, skal lærerne have mere i løn. 

I forhold til gymnasieeleverne, så mener jeg, at 3.g’erne skal prioriteres først og fremmest, så de kan komme tilbage og gennemføre deres eksamener som hidtil planlagt. Derudover er der en særlig udfordring for htx-elever, som også bruger værkstedsfaciliteter i deres undervisning.

Nogle skoler taler for virtuelle eksamener. Og det kan lyde tillokkende, men der er stor forskel i den digitale ”modenhed” i vores sektor. Nogle skoler har kapaciteten til at køre eksamener virtuelt, men det er langt fra alle. Min vurdering er, at 2/3 af vores skoler ikke er klar til at køre full-scale digital studentereksamen. DEG’s analyser viser, at erhvervsskolernes it-systemer er overbelastet under nedlukningen. Det giver udfordringer i forhold til elevernes adgang til opgaver og materialer. Det indikerer, at en virtuel afvikling af f.eks. studentereksamen kan være risikabelt.

Vi skal arbejde aktivt de næste par år for digitale eksamener, men at køre et kæmpe forsøg i denne situation, mener jeg er uforsvarligt. Man kan argumentere for, at der skal være forskellige løsningsmuligheder uddannelserne imellem. Her tror jeg dog, at Undervisningsministeren vil vælge den samme løsning for alle de gymnasiale uddannelser.

Nogle gymnasieelever har fremført, at de foretrækker, at årskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer, da de ikke mener, at de har fået den undervisning, der skal til for at kunne gå til mundtlig eksamen – virtuel eller ej. GL mener også, at man allerede nu skal tage den beslutning. Jeg vil gerne opfordre til, at vi lige trækker den lidt længere, før vi lægger os fuldstændig fast på den løsningsmodel.

Med påsken lige rundt om hjørnet, håber jeg på nogle dage, hvor blusset er knapt så voldsomt. Det tror jeg, at vi alle har behov for. I sekretariatet holder de naturligvis fortsat øje med de politiske udmeldinger og er der behov for at reagere, så reageres der. Men også i sekretariatet er der brug for at genoplade batterierne.

Rigtig god påske – jeg håber virkelig, at Mette Frederiksen får ret og vi langsomt, meget langsomt, kan starte en ny hverdag op igen fra d. 14. april.

Ole Heinager
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

 

 

 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev