Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 21-22 2020

 
 
 
 
 
 


Trepartsaftale skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde hånden under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Den samlede trepartsaftale indeholder løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.  Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020.

I aftalen indgår der yderligere forhandlinger om en reserve på 0,5 mia. kr. i efteråret, som både skal have fokus på den presserende udfordring med manglende lærepladser samt langsigtede overvejelser for den fortsatte udvikling af stærke erhvervsuddannelser. Læs mere om aftalen her og DEGs pressemeddelelse her.

Analyser af taxameter- og tilskudssystemet og institutionsudviklingen
I forlængelse af en politisk aftale fra april 2019 blev der igangsat et eftersyn af henholdsvis institutionsudviklingen samt taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelsesområdet. På denne baggrund blev der igangsat to analyser med det formål at danne udgangspunkt for politiske drøftelser om fremtidens taxameter- og bevillingssystem samt eventuelle drøftelser om institutionsstrukturen. De to analyser er nu færdige og udkom den 21. maj. Læs mere om analyserne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. I DEG arbejder vi for at klæde politikerne på med de elementer i rapporterne, som understøtter den virkelighed, som skolerne oplever, og drøfte de konklusioner, vi finder ikke afspejler skolernes hverdag. Læs DEG's faktaark om rapporterne her.

Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne og Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne har ligeledes et indlæg om rapporterne i Altinget, som du kan læse her.

Alle aktiviteter på BUVMs ressortområde er genåbnet
Anden fase af genåbningen af Danmark blev udmeldt den 7. maj og blev efterfølgende udvidet med en politisk aftale d. 20. maj. Den udvidede genåbning betyder, at alle aktiviteter på Børne- og Undervisningsministeriet ressort er genåbnet fra den 27. maj 2020. Undervisningen er dog fortsat nødundervisning, da det ikke alle steder er muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning. Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Hent ministeriets retningslinjer for den samlede genåbning gældende fra den 27. maj.

Partssamarbejde har udviklet online undervisningsforløb
HORESTA og 3F har i samarbejde med STAR og to erhvervsskoler udviklet et online forløb for mellemledere i hotel- og restaurationsbranchen. Kurset varer i alt 13 dage og hovedvægten er på ledelse og økonomistyring. Se mere om indhold, afholdelsestid og priser her. Det er muligt at få helt op til 100% løndækning gennem VEU-godtgørelse og tilskud fra kompetencefonden. 
Se en lille film om forløbet.

Tak for alle solstrålehistorierne
De daglige solstrålehistorier, som DEG har udsendt om alle de gode indsatser rundt om i landet ophører nu. Solstrålehistorierne har kørt i 10 uger, og det er i alt blevet til 50 inspirerende historier fra virkeligheden. Der skal lyde en stor tak til alle dem som har budt ind med historier. Læs alle solstrålehistorierne på DEGs hjemmeside.


Eksternt

CIU: Nye forløb om 3D-miljøer, kobling mellem skole og praktik samt it i grundfagene 
Vil du gøre din undervisning mere praksisnær, styrke koblingen mellem skole og praktik eller måske fokusere på it i grundfagene? Så tilmeld dig CIU's nye Learning Factories, hvor der i fællesskab udvikles ny viden og løsninger på skolernes egne problemstillinger i relation til de ovenstående temaer. Læs mere og tilmeld dig her.

Iværksætter- og innovationskonkurrence målrettet elever på erhvervsuddannelserne 
Fra august 2020 kan undervisere på EUD og EUX grund- og hovedforløb tilmelde deres elever til Fonden for Entreprenørskabs nye iværksætter- og innovationsforløb Kickstart Programme. I et kort og målrettet forløb skal eleverne omsætte deres iværksætterdrømme og gode idéer til realiserbare virksomheder baseret på egen faglighed. Skal din skole nå at være med? Så send en mail til beate@remove-this.ffefonden.dk eller se her. Vil du vide mere, inden du tilmelder dig, så deltag i et webinar d. 25. juni eller 6. august. Tilmeld dig til webinaret her. Udviklingen af Kickstart Programme er støttet af midler fra Nordea-fonden.

Har du en god idé til et nyt HAKL kursus? 
Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL) indsamler i øjeblikket ideer til nye AMU-kursusudbud. Deadline for indmeldinger til HAKL er 16. juni. Læs mere om indmeldingerne her.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev