Del

Webinar om resultaterne og datapanelets arbejde

Siden april 2020 har DEG’s datapanel løbende indsamlet data vedr. skolernes aktivitet. Formålet var at følge de elever og kursister, der var påvirket af COVID-19-nedlunkingen.

Sidste måling i det nuværende datapanel er i januar 2021. Som afrunding på forløbet inviterer vi derfor de 15 skoler, der har indgået i datapanelet til et opsamlings og evalueringsmøde.

Vi vil bl.a. præsentere resultaterne fra hele perioden og drøfte erfaringer med at indhente og anvende aktuelle data.

Dato: 26. januar 2021 kl. 14.00-15.30
Tilmeldingfrist: 15. januar 2021. 

 

Tilmelding

Webinar om resultaterne og datapanelets arbejde

Adresse på skoleafdeling
Generelle informationer
Submit
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K