Del

Elevfordeling på de gymnasiale uddannelser

DEG mener, at der skal sikres en sammenhæng i de enkeltbeslutninger, der er til politisk debat og beslutning i folketingsåret 2020/2021. Beslutningerne, som træffes bør tage udgangspunkt i, at elevens uddannelsvalg altid respekteres.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har fire konkrete punkter til en fremtidig elevfordeling og kapacitetsstyring af de gymnasiale uddannelser, der er nødvendige for at kunne sikre uddannelsesudbud af høj kvalitet og at elevens uddannelsesvalg altid respekteres.

1. En potentiel fremtidig elevfordelingsmodel bør forekomme inden for de forskellige uddannelsessøjler og kun aktiveres, hvis der er en række objektive kriterier, der er opfyldt og som tilsiger, at modellen kan afhjælpe en udfordring inden for søjlen.

2. DEG anerkender, at enkelte skoler kan have negative segmenteringsudfordringer, der bør løses med andre initiativer i form af tilsyn, hjælp og muligheder for sanktioner.

3. Elev- og kapacitetsstyring kan ikke stå alene. En reform af bevillingssystemet er en nødvendighed, hvor kernen er at sikre tilstrækkelig med økonomi til at opfylde politiske mål, samt skabe lighed og forudsiglighed.

4. Byskoler/campuser kan være en løsning i de områder, der er presset af den demografiske udvikling, men det kræver en institutionsreform således at der ikke forekommer økonomiske barrierer ift. at skabe attraktive uddannelsesmiljøer tæt på eleverne.

DEG's bestyrelser har i fællesskab udarbjedet en helhedsplan for elevfordeling og kapacitetsstyring, segmentering, fremtidens bevillingssystem og institutionsstruktur. Helhedsplanen findes her:

Helhedsplan for kapacitetsstyring, elevfordeling, segmentering, fremtidens bevillingssystem og institutionsstruktur

DEG har også udarbejdet analyser om og forslag til et bevillingssystem for fremtiden, da en reform af det nuværende bevillingssystem bør spille en central rolle i det politske arbejde om en fremtidig elevfordelingsmodel. Læs mere her.

Et bevillingssystem for fremtiden

Politikerne bør se på andre elementer som en del af løsningen. Vi har derfor udviklet nogle økonomiske pejlemærker som kan understøtte den demografiske udvikling.

Lars Kunov
Direktør hos Danske Erhvervsskoler.

Andre løsninger på udkantsproblematikker

Vi mener, at udfordringerne omkring udkantsproblematikken bør løses ved andre mekanismer end gennem elevfordeling. Både fusioner og campusmodeller kan gavne opretholdelsen af uddannelsesudbud, men systemet understøtter ikke denne udvikling.

Lars Goldschmidt
Formand for DEG-B

Elevernes valg

Eleverne på hhx og htx vælger en erhvervsgymnasial uddannelse med udgangspunkt i, at de ønsker den specifikke dannelse og faglighed, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det valg må ikke tages fra dem.

Ole Heinager
Formand for DEG-L

Mette Kjær Petersen- Udviklings- og rådgivningskonsulent
Kitte Laurine Verup- Kommunikationspartner - Pressekontakt
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K