Del

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser, der imødekommer nye behov eller udækkede behov for den voksnes efteruddannelse.  

Arbejdsmarkedsuddannelser kan tilrettelægges på heltid eller deltid og kan også tilrettelægges som fjernundervisning eller som undervisning på en virksomhed.  

Der må ikke udvikles nye arbejdsmarkedsuddannelser på områder, hvor uddannelsesbehovet kan tilgodeses gennem enkeltfag fra erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser.  

Der udarbejdes fælles kompetencebeskrivelser for såvel arbejdsmarkedsuddannelserne som de udvalgte enkeltfag.  

En kompetencebeskrivelse omfatter en beskrivelse af et jobområde. For eksempel vil en kompetencebeskrivelse for lagerområdet omfatte en kort beskrivelse af lageret, hvor der i stigende grad indføres ny teknologi som betyder, at mange arbejdsopgaver flytter fra for eksempel kontorerne ud på lageret. De relevante kompetencer for lagerområdet vil for eksempel være: Arbejde med gaffeltruck og gaffelstablere, containertransport, it-baseret lagerstyring og stregkodeteknologi, lastning og surring af varer på lastbiler.  

Tilsvarende udvikles kompetencebeskrivelser for andre relevante jobområder.  

Loven trådte i kraft den 1. januar 2004. Der er en lang række ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser i øvrigt.  

Yderligere information

Undervisningsministeriet har udgivet en række online-publikationer om arbejdsmarkedsuddannelserne, som kan hentes via denne liste:

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K