Del

Budget

Der findes ikke mange regler om budgetter for vore skoler. For skolernes bestyrelser er den væsentligste, at det er bestyrelsen, som efter indstilling fra skolens daglige leder godkender skolens budget. Det er op til skolen selv at fastsætte arbejdet med budgetter som et led i dens økonomistyring.

Yderligere information

Under Forretningsorden findes i afsnittet om økonomistyring et diagram om budget.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K