Del

Taxametertilskud

Undervisningsministeriet yder tilskud til institutionerne på forskellig måde.  

Der findes forskellige former for grundlæggende tilskud, som blandt andet afhænger af skolens opbygning.  

Endvidere findes tilskud, som udbetales af Undervisningsministeriet, hvis skolen opfylder visse betingelser. Det kan være som led i "Noget for noget-programmet".  

For skoler i knibe er der mulighed for at modtage tilskud eller lån til genopretning af skolens drift.  

Her vil vi nærmere behandle en særlig form for tilskud, hvis anvendelse har fået stor udbredelse i Undervisningsministeriets institutioner  -  og som har været en del debatteret i den seneste halve snes år.  

Taxametertilskud ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser.  

Taxametertilskud anvendes til

  • Institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer
  • Kostafdelinger (skolehjem)
  • De direkte undervisningsudgifter til uddannelse ved institutionerne


Langt den overvejende del af skolernes tilskud foretages som taxametertilskud, hvorfor de har stor betydning for skolens økonomistyring.  
http://pub.uvm.dk/1999/takst/index.htm

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K