Del

Love og bekendtgørelser

Skolerne er bundet af en lang række love og bekendtgørelser. De fleste henvender sig til skolen som institution og vil have størst betydning for den daglige drift  -  enten i form af for eksempel uddannelseslove eller skolen som juridisk enhed (for eksempel køb, aftaler og ophavsret).

En del af lovgivningen vedrører dog også skolens strategiske ledelse eller er direkte henvendt til bestyrelsen for en erhvervsskole.

Nedenfor findes en liste over disse love og bekendtgørelser. Der er endvidere medtaget enkelte regler, som det kan være af interesse for bestyrelsen at vide eksistensen af  -  enten fordi den har det endelige ansvar for emnet, eller fordi det kan give et billede af skolens omfang.

Det er op til bestyrelsen at bestemme, hvorledes den daglige ledelse skal oplyse bestyrelsen om disse regler, og om der skal ske en vis arbejdsdeling mellem bestyrelsens medlemmer vedrørende dette arbejde.


Af relevante love for bestyrelsen kan nævnes:

Af relevante bekendtgørelser for bestyrelsen kan nævnes:

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K