Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev marts 2013

 

 

 
 
 
 

Udfordrende ledelsesopgave

Opgøret med arbejdstidsreglerne for lærerne på hhx og htx (og hvem ved, måske også for underviserne på eud) bliver en af de mest spændende og udfordrende ledelsesopgaver for direktører og ledere på erhvervsskolerne i mange år. Nogen kalder det ligefrem et paradigmeskifte, mange ser frem til forandringerne og en del er bekymrede.
Hører man til de bekymrede, er der hjælp at hente. DE-L og Moderniseringsstyrelsen står klar til at  svare på spørgsmål, når skolerne fremadrettet skal planlægge medarbejdernes opgaver uden en centralt fastsat arbejdstidsaftale.
Helt konkret bliver der allerede her i maj afholdt regionale orienteringsmøder møder for dem der må være interesseret. Læs nærmere i nyhedsbrevet. God arbejdslyst.

Peter Amstrup, formand for DE-L.

 

 

Temadag om OK13

Ingen står alene med den nye ledelsesopgave. Det var hovedbudskabet på DE-L’s orienteringsmøde om OK13 den 21. marts. Både DE-L og Moderniseringsstyrelsen står klar til at inspirere, svare på spørgsmål og danne netværk, når skolerne fremadrettet skal planlægge medarbejdernes opgaver uden en centralt fastsat arbejdstidsaftale. Allerede på dette første møde var der rig lejlighed til, at direktører og ledere kunne lade sig inspirere af hinandens tanker om, hvordan den nye ledelsesopgave skal gribes an.


Moderniseringsstyrelsen: OK13 er et paradigmeskifte

Ministeriet for Børn og Undervisning: Målet er bedre undervisning 

Rektor: En brik mere til spillet om organiseringen af fremtidens arbejde

Det mener DE-L om OK13

Hvad med de tjenestemandslignende ansatte lærere

 

 

Guide til arbejdet med OK13

DE-L er i gang med at udarbejde en guide til skolerne til implementeringen af de forventede nye fleksible rammer for arbejdstidsplanlægning. Guiden bliver en pjece med titlen Kort og godt om implementeringen af OK 13. Til at hjælpe sig med indholdet har DE-L nedsat en række ekspertgrupper bestående af skoledirektører, der giver deres bud på, hvordan man kan løse den nye ledelsesopgave.


Læs mere

 

 

Stor elevfremgang på htx i Holstebro

Efter sommeren ferien begynder 203 elever i 1.g på htx i Holstebro. Det er en stigning på 40 procent i forhold til sidste år. Siden år 2000 er skolens samlede elevtal gået fra 180 til 510. Rektor Karsten Søndertoft tilskriver succesen blandt andet skolens stærke profil og dygtige medarbejdere.


Læs mere

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

Regionale orienteringsmøder om OK13


Repræsentantskabsmøde og Årsmøde 23.-25. april på Nyborg Strand

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev