Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev marts 2013

 

 

 
 
 
 

Kære mor

Du vil det bedste for dit barn. Det gode liv er et godt job og økonomisk tryghed. Et arbejdsliv med udfordringer og muligheder. Den røde studenterhue tænker automatpiloten. Men hvorfor egentlig? Tag et smut forbi din lokale erhvervsskole. Den kan tilbyde dit barn en solid uddannelse med spændende jobmuligheder og adgang til videre uddannelse. Med et svendebrev i hånden kan dit barn regne med en livsløn på højde med professionsbachelorer, og så er en erhvervsuddannelse for mange tilmed et afsæt til en karriere som selvstændig erhvervsdrivende. Kære mor tænk dig om en ekstra gang, inden du råder dit barn til at følge strømmen over på det almene gymnasium og ind i et liv på skolebænken og SU de næste mange år frem. Vi mangler allerede nu faglært arbejdskraft flere steder i landet, mens det desværre lader til, at vi får en overflod af rød-hvide studenter uden reelle arbejdskompetencer.
Så kære mor giv dit barn en gave for livet – giv det en erhvervsuddannelse.

Ib Haahr,  formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

 

 

Orienteringsmøder om OK13

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne afholder to orienteringsmøder om OK13 i løbet af maj.
Det ene bliver i København, det andet forventes at blive  i Aarhus. Datoerne ligger endnu ikke fast, men vil blive meldt ud til alle bestyrelser, så snart vi kender dem.

Den nye OK13 på gymnasieområdet træder snart i kraft, og forhåbentlig vil der også på mødetidspunktet foreligge et overenskomstresultat for det øvrige erhvervsskoleområde.

Det er vigtigt, at bestyrelserne har kendskab til rammerne i overenskomsterne, da de kan påvirke både den almindelige drift og den langsigtede strategi.

Møderne afholdes i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

 

 

Garantier ved placering af overskydende likviditet i Danske Bank

Udbetalinger af statstilskud via SKB (Statens Koncern Betalingssystem) til konti i Danske Bank:

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at indeståender på konti i SKB udtrykker en mellemregning mellem staten og banken. Det betyder, at staten og SKB-kontohavere ikke vil miste deres indestående i tilfælde af en konkurs.

Flyttes ledig likviditet til andre konti eller banker, skal skolerne være opmærksomme på de gældende grænser for indskyderkapital.

 

 

Stor elevfremgang på htx i Holstebro

Efter sommeren ferien begynder 203 elever i 1.g på htx i Holstebro. Det er en stigning på 40 procent i forhold til sidste år. Siden år 2000 er skolens samlede elevtal gået fra 180 til 510. Rektor Karsten Søndertoft tilskriver succesen blandt andet skolens stærke profil og dygtige medarbejdere. 


Læs mere

 

 

Følg med i OK13

Udviklingen i forhandlingerne omkring OK13 går stærkt disse dage.

Følg med i seneste nyt på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om lockout. Du finder vejledningen her.

UVM har også oprettet en side med nyttig information.

Har du yderligere spørgsmål til OK13, send dem venligst til ok13@danskeerhvervsskoler.dk

 

 

Forslag til SU-reform vil ramme erhvervsuddannelser

Regeringens forslag til en SU-reform vil ramme dele af de erhvervsrettede uddannelser.


Læs mere

 

 

 
 
 

Arrangementer

Generalforsamling 2013

DE-B afholder generalforsamling den 23. april på Hotel Nyborg Strand og efterfølgende Årsmøde sammen med Danske Erhvervsskoler-Lederne. 

Læs mere

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev