Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
Nyhedsbrev maj 2013

 

 

 
 
 
 

Lad os komme i gang med praktikcentrene

Det af Børne- og Undervisningsministeren nedsatte erhvervsuddannelsesudvalg barslede i efteråret med forslag om oprettelse af praktikcentre som en del af sikring af de unges uddannelsesgaranti.

Man kan have divergerende opfattelser af tiltagene for at sikre erhvervsuddannelsernes overlevelse, men praktikcentre må betragtes som et seriøst bud, som vi som skoler må have en stor interesse i at få til at fungere.

DE-L har, i lyset af vigtigheden i en god og overbevisende start, talt varmt og længe for at være meget imødekommende over for skolernes ansøgninger. Lad os komme i gang og lad os så efter et års tid evaluere. Dette blandt andet fordi det også i Rådet for Erhvervsuddannelser stod lidt uklart, hvad et praktikcenter i grunden er for en størrelse, og dels fordi der ikke eksisterer nogen evidens for, at det faktisk er en god ide. Praktikcentrene er baserede på tro, håb og forventninger – ingen data. Det er derfor særdeles foruroligende at se de absurd detaljerede krav, der stilles til ansøgningerne samt den tale om, at vi skal have meget få centre, hvilket med eneste sikkerhed giver eleverne lang transporttid og dermed i sig selv vil bidrage til frafald.
Lad skolerne komme i gang, lad os få databelagte erfaringer – og lad os så reagere på viden.

/Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne 

 

 

Metroen havde kun to lærlinge…

Nu er der 10, og fire lærlinge mere er på vej. Så noget er der sket, siden Danske Erhvervsskoler, Københavns Tekniske Skole og TEC engagerede sig i Metroselskabets udfordringer med at ansætte lærlinge.


Læs mere

 

 

Først uddannelse efter 4 måneders ledighed

Regeringens lovforslag, om en mere lempelig indfasning af dagpengereformen skal til 1. behandling den 12. juni. Lovforslaget forlænger Akut uddannelse til og med udgangen af 2013. Fra 2014 indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvor der er fokus på, at ledige kommer i løntilskud, virksomhedspraktik og nyttejob fremfor uddannelse.


Læs mere

 

 

Dialogmøder om ændringer inden for AMU

Det første af tre dialogmøder om AMU blev afholdt på Københavns Tekniske Skole den 27. maj. Baggrunden for møderækken er vejledninger for området og den nye AMU-lov, som træder i kraft den 1. juli 2013 og den nye AMU-bekendtgørelse, som udmønter loven. Der er stor interesse for møderne, og cirka 70 deltog på det første møde i København.


Læs mere

 

 

DM i teknologi og erhvervscase

Erhvervsgymnasierne er i fuld gang med at finde de lokale mestre i teknologi og erhvervscase. De lokale mestre går videre til de regionale mesterskaber, der afholdes efter sommerferien. DE vil gerne minde om, at skolerne skal indsende kontaktoplysninger om de lokale mestre til DE senest d.20. juni 2013.


Læs mere

 

 

Den Digitale Erhvervsskole - konference

Den 27.-28. august 2013 afholder DE og EF Digital konference om det digitale læringsrum. Konferencen afholdes på Odense Congress Center, og der er tilmeldingsfrist den 10. juni.


Læs mere og tilmeld dig konferencen på her eller via https://www.facebook.com/

 

 

17 talentfulde unge på vej til WorldSkills

Verdens mest talentfulde unge lærlinge og svende dyster 2.-7. juli ved WorldSkills i Leipzig. 17 danske unge er udtaget til at deltage i verdensmesterskabet for erhvervsuddannelser, og de er alle i fuld gang med deres træning for at være i super skarp form til mesterskabet.


Læs mere

 

 

Talentvejen er nu gået i luften

13 erhvervsskoler er med i projekt Talentvejen.nu. Målet er at udvikle værktøjer til at spotte talenterne på erhvervsskolerne, udfordre dem og på sigt øge søgningen af den stærkere elevgruppe til erhvervsuddannelserne.


Læs mere

 

 

 

 

Schools on the run

Alle elever kan deltage i det nye motionsløb Schools On The Run. Man kan løbe med enten i Aarhus eller København.
”Det er en slags DHL-stafet med musik. Eleverne får mulighed for at dyrke motion i en festivalagtig stemning. Vi har pakket motionen ind i en god oplevelse, fortæller Anders Sandfuss Christensen, der selv er idrætslærer og idemanden bag eventen.


Læs mere

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

Årsmøde 2014

Sæt kryds i kalenderen. Datoen for  repræsentantskabsmøde og årsmøde bliver den 29.-30. april 2014. Arrangementet afholdes i Aalborg. Nærmere info følger.

 

 

Konferencen om Den Digitale Erhvervsskole

Der afholdes Økonomichef-konference den 20. og 21. november 2013 i Middelfart. Mulighed for tilmelding følger.

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev