Del

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og

  • fastlægger det årlige program
  • godkender hvert år budget for det følgende regnskabsår
  • godkender regnskab for skolens aktiviteter

Bestyrelsen skal arbejde for, at skolens udbud af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse i videst muligt omfang tilgodeser behovet for relevant uddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder.  

Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om skolens udbud af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet.  

Hvilke uddannelser, der kan udbydes på hvilke skoler, bestemmer Undervisningsministeriet. Det foregår forskelligt for de forskellige uddannelsesområder. Ofte giver Undervisningsministeriet godkendelser på grundlag af en landsdækkende ansøgningsrunde.

Bestyrelsens opgave er, på baggrund af de konkrete godkendelser, at vælge en strategi for skolen. Den enkelte skole kan udvikle sin strategi forskelligt fra andre skolers. De enkelte skoler kan på den måde udvikle deres særpræg og skabe deres egen profil i uddannelsesbilledet.  

Bestyrelsesmedlemmerne har en naturlig forpligtelse til at informere deres bagland om skolens arbejde. Samtidig kan de samle op på ønsker og behov fra virksomhederne.  

Bestyrelsesmedlemmet er udpeget til posten af sin organisation eller anden instans. Men i skolebestyrelsen skal bestyrelsesmedlemmet se betydeligt bredere på opgaven. Han må tænke på, at skolens samlede udbud af uddannelse skal dække hele det lokale arbejdsmarkeds behov.  

I dette afsnit af vejledningen er bestyrelsens særlige forhold beskrevet.  

I andre afsnit er der givet oplysninger om hovedområder, som bestyrelsen har det overordnede ansvar for, for eksempel i Erhvervsrettede uddannelser og skolens økonomi.  

Der findes tillige beskrivelser af ledelsesværktøjer, som skolerne kan anvende, samt andre forhold, det kan være nyttigt for et bestyrelsesmedlem at kende eksistensen af.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K