Del

Bestyrelsernes baggrund og formål

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne er interesseorganisation for bestyrelserne på de danske erhvervsskoler. Foreningen har eksisteret siden 1. januar 2007 og er resultatet af en fusion mellem Handelsskolernes Bestyrelsesforening og Danmarks Erhvervsskoleforening. Ved foreningens generalforsamling den 7. november 2008 fik foreningen navnet: Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, som senere ved generalforsamlingen i 2016 blev ændret til det nuværende navn: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne, forkortet DEG-B.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne har til formål: 

 • At arbejde til fremme af erhvervsrettede uddannelser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser, hhx, htx, og andre beslægtede uddannelser.
   
 • At varetage medlemsskolernes interesser gennem uddannelsespolitiske initiativer,herunder tilvejebringelse af juridiske og økonomiske forhold, som på bedste måde kan understøtte uddannelserne.
   
 • At repræsentere, rådgive og bistå medlemsskolernes bestyrelser omkring juridiske og organisatoriske forhold.         
   
 • At styrke samarbejdet medlemsskolerne imellem.       
   
 • At gennemføre kurser, konferencer og konsulentvirksomhed for medlemsskolernes bestyrelser med henblik på at professionalisere bestyrelsesarbejdet og højne informationsniveauet blandt foreningens medlemsskoler.
   
 • At informere om og markedsføre medlemsskolerne og deres uddannelser i foreningens nyhedsbreve, på hjemmesiden eller på anden måde.   
   
 • At søge indflydelse og repræsentere medlemsskolerne over for Folketing, ministerier, styrelser, rådgivende organer og andre organisationer med beslægtede interesseområder.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K