Del

Hvordan skal bestyrelsen behandle klager?

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og kan i den egenskab modtage klager fra kursister, virksomheder, institutioner mv. over forhold på skolen eller afgørelser, som skolen har truffet.

Der findes regler for, hvordan klager skal behandles. Men ofte er der ingen.
På et område har bestyrelsen fået pligt til at behandle klager. Det drejer sig om Arbejdstidsaftalen for lærere ved erhvervsskoler. Bestyrelsen skal efter regler i denne aftale behandle klager fra en eller flere tillidsrepræsentanter om:

 • utilstrækkelig mulighed for indflydelse på fastlæggelsen af principperne for arbejdstilrettelæggelsen eller
 • uenighed om principper for tildeling af tid til forberedelse af undervisning mv.


Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning om de nævnte principper. Det anbefales bestyrelsen at indhente sagkyndig vejledning, hvis der skulle opstå sådanne sager.

Det kan ligeledes anbefales bestyrelsen at lade den daglige ledelse udarbejde retningslinier for, hvordan skolen behandler de forskellige former for klager, som kan opstå. Det er særlig vigtigt at få fastsat, hvem der skal handle, når der indkommer en klage.
Anbefalinger om retningslinier for behandling af klager:

 • Undersøg, om andre skal behandle klagen (for eksempel Undervisningsministeriet eller et fagligt udvalg), og hvad skolen skal gøre i den anledning.
 • Klager bør have kvittering for klagen, gerne med besked om, hvornår der kan forventes svar.
 • Hvis der klages over en person, bør vedkommende have lejlighed til at udtale sig om klagen.
 • Sørg for, at grundlaget for afgørelse om klagen er forsvarligt.
 • Oplys om en eventuel klagemulighed over skolens afgørelse. Det kan være Undervisningsministeriet, som særligt om retlige spørgsmål ofte er (næste) klagemulighed.
 • Skriftlig afgørelse sendes til klager hurtigst muligt.


Der er en glidende overgang fra egentlige klager til kritik over visse forhold eller personer.
Kritik i form af evalueringer er i stigende omfang blevet almindelig på skolerne.

 Der indhentes evalueringer fra elever, studerende, kursister og ansatte som led i skolens kvalitetsudvikling. Endvidere er selvevalueringer af skolens aktiviteter blevet almindelige - undertiden flettet ind som tilskudsbetingelse fra Undervisningsministeriet.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K