Del

Sekretariatsbetjening af bestyrelsen

For at en bestyrelse skal kunne fungere optimalt, skal der være en sekretariatsbetjening af bestyrelsen. Som udgangspunkt er det direktøren (skolelederen), der i sin funktion som bestyrelsens sekretær varetager sekretariatsbetjening af bestyrelsen, dvs. forestår udsendelse af dagsorden med tilhørende bilag, beslutningsoplæg, bestyrelsesreferat, rapporter, anden information etc., samt sikrer, at skolen lever op til gældende regler for offentliggørelse og arkivering. Direktøren (skolelederen) skal i øvrigt tilsikre i det omfang dette er muligt, at alle bestyrelsesmedlemmer, inklusiv medarbejder- og elevrepræsentanter får alt materiale til møderne udleveret i ordentlig tid forud for mødets afholdelse.

Skolens administration kan i aftalt omfang understøtte direktøren (skolelederen) i denne funktion, og er selvfølgelig underlagt samme regler for tavshedspligt og habilitet som bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem kan altid ”anmode” om materiale i forbindelse med bestyrelsesarbejdet ved at henvende sig til direktøren (skolelederen) eller bestyrelsesformanden, eventuelt i forbindelse med et bestyrelsesmøde. Men der kan også anmodes om andet materiale, f.eks. tidligere bestyrelsesreferater, tidligere udfærdigede rapporter, tidligere udfærdiget materiale fra/eller omhandlende skolen, eller lignende.

Hvad man som bestyrelsesmedlem ikke kan forvente, er, at skolens administration står til fuld rådighed for det individuelle bestyrelsesmedlem, og at man her kan henvende sig for at få forskelligt materiale udleveret eller anmode om udarbejdelse af skrivelser, rapporter eller lignende.

Man kan ligeledes ikke forvente at få en særbehandling i forhold til andre bestyrelsesmedlemmer, og derved opnå, at man har fået udleveret materiale, som andre bestyrelsesmedlemmer ikke har.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K