Del

Tavshedspligt

Hvornår har jeg som bestyrelsesmedlem tavshedspligt?
Det er reglerne i Forvaltningslovens kap. 8 (se eksterne links) om tavshedspligt, som gælder for skolens bestyrelse, leder og andre ansatte.  

Kort fortalt er der tavshedspligt om:

 • Fortrolige oplysninger, for eksempel enkeltpersoners private forhold.
 • Oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde på grund af offentlige eller private interesser, for eksempel om tekniske indretninger, fremgangsmåder eller forretningsforhold.    


Men disse forhold kan gøre det vanskeligt at afgøre spørgsmål om tavshedspligt:
Der findes undtagelser, så for eksempel hemmeligheder af ringe interesse alligevel ikke er beskyttet.
Skolen kan være forpligtet til at udlevere visse oplysninger til myndigheder.

Den nye Persondatalov (se 'eksterne links') stiller krav til skolerne om indhentning, behandling og videregivelse af personlige oplysninger.

Vær opmærksom på oplysninger om personers:

 • race
 • religion
 • politiske eller foreningsmæssige forhold
 • seksuelle forhold
 • strafbare forhold
 • helbredsforhold, misbrugsproblemer og lign.
 • interne familieforhold, for eksempel stridigheder, selvmordsforsøg og ulykkestilfælde
 • Oplysning om indtægts- og formueforhold er også i nogle tilfælde omfattet af tavshedspligten.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K