Del

Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer

At sidde i en bestyrelse for en erhvervsrettet uddannelsesinstitution er et ansvarsfuldt hverv. Ud over et økonomisk ansvar har bestyrelserne også en overordnet strategisk funktion. Bestyrelsen spiller derfor en central rolle i såvel drift som i udviklingen af skolen.  

For at kunne udfylde rollen som bestyrelsesmedlem kræves viden.
Organisationsudpegede bestyrelsesmedlemmer modtager i vidt omfang tilbud om kurser mv. fra de pågældende organisationer mv. Mange medlemmer, blandt andet indehavere af firmaer, kan i høj grad trække på erfaringer fra deres daglige arbejde. Men til rådighed for bestyrelsens medlemmer om skolernes forhold er i første omgang skolens daglige leder, som kan give oplysninger om institutionens ofte helt særlige forhold. Lederen er tillige bestyrelsens sekretær.

Af særlige forhold tænkes her bl.a. på den særlige økonomistyring, som foregår på skolerne (se hovedafsnittet om økonomi eller Forskelle mellem skole og A/S) og personaleadministrationen, som hviler på Finansministeriets regler og aftaler, som ministeriet har indgået med centralorganisationerne og Undervisningsministeriets regler og aftaler, som ministeriet har indgået med organisationerne. Det er ikke funktionærret, som gælder for mange private virksomheder, som præger skolernes forhold.  

Danske Erhvervsskoler tilbyder en indføring i institutionernes særlige forhold for bestyrelsesmedlemmerne ved særlige kurser.  

Kurser er typisk af en dags varighed og tilbydes på skoler forskellige steder i landet.

De er et tilbud til alle bestyrelsesmedlemmer, men først og fremmest til dem, der er nye i bestyrelsen. Skolens leder kan også deltage.  

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K