Del

Bestyrelsens forretningsorden

Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes en forretningsorden. Ansvaret for udarbejdelsen af dette har skolens bestyrelse.

Udformningen bør ske i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolens daglige ledelse og med revisor som sparringspartner, først og fremmest på alt vedrørende økonomi, ligesom udformning overordnet set skal være på en sådan måde, at den effektivt og trygt understøtter samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse

Dette arbejde kan gøres på mange andre måder. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har til støtte for arbejdet udarbejdet en vejledende skabelon til en forretningsorden (se under "Yderligere information" nedenfor).  

Ved at tage udgangspunkt i denne vejledning og tilrette heri er der efter vor opfattelse taget højde for myndighedskrav. Samtidig kan vejledningen bruges som en tjekliste for, hvilke forhold der bør beskrives i en forretningsorden.

Visse dele af standardvedtægten for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (se "Yderligere information" nedenfor) er indarbejdet i forretningsordenen. Det er primært bestemmelser om bestyrelsens møder, som naturligt hører hjemme i en forretningsorden. Hermed opnås, at det væsentligste vedrørende bestyrelsens møder er samlet ét sted, i forretningsordenen.

Det skal præciseres, at forretningsordenen ikke skal indsendes til nogen myndighed.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K