Del

Bestyrelsernes Kompetencehjul

Dette værktøj er udviklet til at kortlægge kompetencebehov og kompetenceprofiler for bestyrelser knyttet til uddannelsesinstitutioner.

Formålet med værktøjet er at understøtte beslutninger om rekruttering til og udvikling af bestyrelsesarbejdet i institutionerne. 

Her kan du downloade Bestyrelsernes Kompetencehjul. Husk at gemme excel-arket før du redigerer i det.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K