Del

Bestyrelsens strategiske arbejde

Som det fremgår af Lovbekendtgørelse 878 af 08/08/2011, (IEU-Loven) §5  skal institutioner for erhvervsrettet uddannelse ledelses af en bestyrelse. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen (§7) og den fastlægger (efter indstilling fra den daglige ledelse) det årlige program for institutionens virksomhed og godkender budget og regnskab (§7, stk, 2).

I sit arbejde skal bestyrelsen (§8) søge at sikre, at institutionens udbud i videst muligt omfang tilgodeser behovet for relevant uddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder. Efter indstilling fra institutionens daglige ledelse er det således bestyrelsens ansvar at institutionens udbyder relevant og aktuel uddannelse (§8, stk. 2).

Bestyrelsen er også ansvarlig (overfor Undervisningsministeriet) for institutionens drift (§10) og for at institutionens midler forvaltes bedst muligt i forhold til formålet (§11).  

Det er således indlysende, at bestyrelsen har en helt afgørende strategisk opgave, som består i at træffe beslutninger om:

  • hvad og hvordan institutionen skal udbyde og levere under hensyntagen til omverdenens forventninger

  • de ressourcer der er til rådighed

Men naturligvis kun de opgaver, der har en overordnet strategisk betydning (se under 'baggrund', 'Hvad er en strategi?').
Strategiske områder

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K