Del

Hvad er en strategi?

Når det er en centrale opgaver for erhvervsskolernes bestyrelser at deltage i og have ansvaret for det strategiske arbejde, er det naturligvis vigtigt at vide hvad en strategi egentlig er.  

Ordet "strategi" stammer fra det græske ord strategos, og det betyder krigskunst. Det er mange år siden begrebet blev overført til også at omfatte private virksomheder og organisationer. Det er således en slags handlingsprogram, der søger at fastlægge:

 1. hvor en organisation ønsker at bevæge sig hen,
 2. hvilke mål der skal styre denne udvikling og
 3. hvilke aktiviteter der skal gennemføres for at nå disse mål.  


I dag defineres begrebet lidt forskelligt afhængigt af hvem der gør det og til hvilket formål. I de fleste tilfælde - og således også her - handler det om den overordnede planlægning og de overordnede beslutninger, der definerer:

 1. med hvad og hvordan en institution skal arbejde
 2. forhold til en aktuel og fremtidig omverden og
 3. med anvendelse af de aktuelle og fremtidige ressourcer.  


Der er således tre ingredienser:

 1. Omverdenen og dens krav og forventninger,
 2. Ressourcerne som institutionen råder over og
 3. Valg af  hvad der skal arbejdes med og hvordan det skal finde sted.


Ingen af disse ingredienser ligger fast. Man kan som institution søge at påvirke omverdenen, og den vil under alle omstændigheder ændre sig, f.eks. i forbindelse med politiske, økonomiske, sociale eller teknologiske forandringer.
 
Man kan justere sine ressourcer, øge dem, ændre dem eller reducere dem, så de bedre passer på nye og ændrede vilkår, og man kan naturligvis ændre både på det man leverer og på måden hvorpå det gøres.  

Nu er det naturligvis ikke alle beslutninger og al planlægning, indenfor disse rammer, som bestyrelserne skal tage sig af. Det er udelukkende de "mere overordnede". For at komme lidt tættere på hvad det så er kan det præciseres, at det handler om:

Det fremtidsrettede

Det som kun vanskeligt, eller med store omkostninger, kan ændres igen når det først er besluttet, og/eller har stor betydning og i lang tid for institutionen

Tilsigter at skabe klarhed over hvad institutionen VIL

Det betyder altså at når det drejer sig om store, afgørende, fremtidsrettede beslutninger vedr. institutionens omverden, ressourcer og aktiviteter er det et bestyrelsesanliggende.  

Hvis der er tale om forholdsvis store  og omfattende forandringer sker det typisk med 2-5 års mellemrum, mens den løbende tilpasning til en allerede lagt strategi finder sted løbende.  

I et politisk styret system som erhvervsuddannelserne kan det imidlertid meget vel være regering og ministerier, der bestemmer hvornår store forandringer (reformer) skal sættes i værk.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K