Del

Implementering af strategier

Implementeringen af den valgte strategi er en af de helt centrale opgaver.
Intet sker før en valgt strategi er blevet implementeret. Det er også en af de ganske vanskelige opgaver. Der kan f.eks. ske det at det såkaldt "talende lag" udtrykker de strategiske planer på såvel skrift som i tale. Det talende lag er i de fleste tilfælde skolens øverste ledelse.  

Mulige reaktioner fra resten af organisationen kan være:

  • "Det synes vi lyder rigtig godt - det passer fint på de andre enheder."
  • "Det kunne da være rigtig fint - bare vi altså havde flere penge, flere ressourcer, helt andre vilkår, en anden ledelse etc."
  • "Det er vi helt enige i - og det er da også sådan vi har gjort nu i mange år." 

Inspireret af den svenske professor Nils Brunsson

Uanset reaktionen betyder det, at der faktisk ikke sker noget i forlængelse af de strategiske planer. De fleste skoler har da også erkendt, at nogle skal have ansvaret for at det sker - og for at hullet mellem lagene lukkes til. Under alle omstændigheder er det vigtigt at der som et led i det strategiske arbejde også udarbejdes en plan for implementeringen.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K