Del

Aktuelle strategiske temaer i erhvervsskolerne

De områder som pådrager sig strategisk interesse er i sagens natur dem, som 1) spiller en central rolle for skolernes fremtid, 2) er af vidtrækkende eller langtrækkende betydning og 3) som har til formål at skabe klarhed over hvad institutionen vil - og nødvendigvis må foretage sig for at overleve.  

En væsentlig del af det, som skolerne må arbejde med defineres af Undervisningsministeriet i form af reformer eller anden form for ny lovgivning. Udgangspunktet for lovgivningsarbejdet er ofte skabt i et såkaldt regeringsgrundlag. Grundlaget for Undervisningsministeriets arbejde p.t. er hvad regeringen kalder for "Bedre uddannelser".  

I forlængelse heraf fremsættes (og vedtages) ny lovgivning på mere specifikke områder. Somme tider er det af mindre strategisk betydning, til andre tider kan det få stor og afgørende indflydelse på skolernes vilkår. Af større betydning har f.eks. den lovgivning og de initiativer som omhandler:

  • flerårsaftalerne og "noget-for-noget princippet"
  • ny mesterlære
  • realkompetencevurdering
  • globaliseringens udfordringer og erhvervsuddannelser i verdensklasse
  • fusioner og samarbejder


Hertil kommer de aktiviteter som skal sikre at skolerne ruster sig til at kunne håndtere krav og forventninger fra omgivelserne - primært det som omfatter udviklingen af de aktuelle ressourcer eller den eksisterende kompetence.
Måske er der herudover også et evigt aktuelt område - det som nogle kalder for "de forudsigelige overraskelser". Bazerman & Watkins hævder i hvert fald i deres bog: Predictable Surprises at en stor del af de overraskelser som skader organisationerne allermest kunne have været forudset, hvis de ansvarlige 1) identificerede og tydeliggjorde problemerne, 2) fokuserede og præciserede dem og 3) opbyggede et beredskab til at håndtere dem - hvis de altså dukkede op.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K