Del

Erhvervsrettede uddannelser

Det er medlemsskolernes formål at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse. Disse er:

  • Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU
  • Arbejdsmarkedsuddannelser, EUD
  • Erhvervsrettet gymnasial uddannelse, HHX og HTX
  • Erhvervsakademiuddannelser, KVU

Se en beskrivelse af de enkelte uddannelser under "baggrund".

Vil du vide mere?

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K