Del

Åben uddannelse

Under denne lovgivning kan skolerne udbyde en række uddannelser eller kurser, der er rettet til den voksne befolkning.  

Der er tale om erhvervsrettede

  • Deltidsuddannelser
  • Heltidsuddannelser, tilrettelagt på deltid
  • Enkeltfag
  • Fagspecifikke kurser
  • Korte kurser
  • Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Undervisningsministeren fastsætter i vidt omfang de nærmere regler (herunder om tilskud) for de enkelte åbne uddannelser, der kan søges af kursister individuelt.  

Dog kan skolerne (uden tilskud) udbyde åben uddannelse til virksomheder under reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Uddannelsesaktiviteten tilrettelægges i så fald efter aftale med den pågældende virksomhed.  

Yderligere information

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K