Del

Erhvervsakademiuddannelser (korte videregående uddannelser, kvu)

Erhvervsakademiuddannelser er i almindelighed toårige uddannelser i forlængelse af erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser eller gymnasiale uddannelser.

Undervisningsministeriet bestemmer, hvilke uddannelsesinstitutioner der kan udbyde de enkelte uddannelser. En udbudsrunde i 1999, hvor skolerne skulle søge om godkendelse til at udbyde videregående teknikeruddannelser, har væsentligt begrænset antallet af skoler, som har fået godkendelse.  

Der er nedsat et Erhvervsakademiråd til at rådgive undervisningsministeren om en række forhold ved uddannelserne.  

Der ydes tilskud til dækning af uddannelsernes udgifter ud fra et taxametersystem.  

Der er udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser til uddannelserne, som er nærmere beskrevet på hjemmesiden.

Yderligere information

Lov om korte videregående uddannelser (Erhvervsakademiuddannelser)

Undervisningsministeriet har udgivet flere publikationer om erhvervsakademiuddannelser. Her skal blot henvises til en enkelt online-publikation: Erhvervsakademier som led i udvikling af erhvervsskoler

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K