Del

Erhvervsrettet gymnasial uddannelse (hhx og htx)

Disse uddannelser udbydes på de fleste af vor medlemsskoler.   

Uddannelsen er treårig. Der er mulighed for at skifte til eller fra en erhvervsuddannelse, eventuelt via supplerende undervisning i nogle fag.  

Det er nu blevet lettere for de enkelte studerende at inddrage studiefag fra andre gymnasiale uddannelser, herunder fra det almene gymnasium og handelsgymnasiet. Derimod skal de 4 gymnasiale uddannelser (det almene, hf, htx og hhx) bevare deres særlige profiler.   

Yderligere information

På nettet kan man finde information om htx-uddannelsen på UddannelsesGuiden, som særligt henvender sig til de unge.

Undervisningsministeriet har udgivet en række online-publikationer om htx-uddannelsen, som kan hentes via denne liste:

Vil du vide mere?

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K