Del

Praktik i udlandet

PIU er en ordning, der giver elever i erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser og landbrugsuddannelser mulighed for at komme på praktikophold i udlandet med økonomisk tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Der gives blandt andet tilskud til rejse- og boligudgifter, og tilskud søges direkte hos AER. Forudsætningen for tilskud er at opholdet i den udenlandske virksomhed anerkendes som en del af en dansk uddannelse. Eleverne kan enten blive udstationeret fra deres danske praktikvirksomhed, eller de kan tegne kontrakt med en udenlandsk virksomhed uden at have dansk uddannelsesaftale.  

Ordningen har eksisteret i godt 10 år, og skolerne har udpeget PIU-koordinatorer som bistår eleverne med at finde praktikpladser og tilrettelægge opholdet. Nogle skoler har indgået samarbejdsaftaler om at løse opgaven.Center for information og rådgivning om internationale uddannelses- og  samarbejdsaktiviteter, CIRIUS, som er etableret af Undervisningsministeriet 1. juli 2000, varetager informationsopgaver vedrørende PIU.  PIU-ophold forudsætter gå-på-mod og sprogkundskaber hos eleven, men det er ikke noget krav, at man taler sproget flydende.  

Et praktikophold er typisk af 1 til 12 måneders varighed og omkring  1.000 elever om året bruger PIU-ordningen. De fleste fra handels- og kontoruddannelserne og uddannelserne inden for hotel- og restaurantområdet. De fleste elever, der har været af sted på praktikophold, melder tilbage, at de har fået stort udbytte af opholdet, først og fremmest fordi det giver modenhed, erfaring og selvtillid at stå på egne ben i et fremmed land.  

Yderligere information

Yderligere oplysninger om PIU kan ses på CIRIUS’ hjemmeside. 

Hjemmesiden har også en sektion, der henvender sig specielt til elever www.ciriusonline.dk/udve

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K