Del

Erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne

I 2000 blev der opbygget et parallelt uddannelsessystem for voksne, som giver samme kompetencer som det ordinære system.   

Grunduddannelse for voksne svarer til Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Videregående voksenudd. svarer til Korte videregående uddannelser
Diplomuddannelsen svarer til Bachelor/mellemlange videregående udd.
Masteruddannelsen svarer til Kandidatuddannelser

Adgang til grunduddannelsen er betinget af, at ansøgeren er fyldt 25 år, har mindst to års erhvervserfaring og forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i relevante fag. Der skal udarbejdes en personlig uddannelsesplan for hver deltagers samlede uddannelsesforløb. Denne plan binder i øvrigt de skoler, som den pågældende måtte skifte til for at opfylde uddannelsesplanen.  

Adgang til hvert niveau kræver blandt andet to års relevant erhvervserfaring og bestået uddannelse på det lavere niveau.  

Der ydes tilskud til skolerne efter Lov om åben uddannelse og de uddannelseslove, hvis elementer indgår i den pågældende voksenuddannelse. For visse dele af voksenuddannelserne kan der kræves deltagerbetaling.

Uddannelse på de tre videregående niveauer opdeles i to typer af uddannelsesforløb:

  • Regulerede forløb, hvor reglerne for uddannelserne er fastsat i en uddannelsesbekendtgørelse.
  • Fleksible forløb, hvor uddannelsen er tilrettelagt i en personlig uddannelsesplan inden for nærmere fastlagte rammer.

Yderligere information

Vil du vide mere?

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K