Del

Ledelsesværktøj

Til brug for bestyrelsen i udførelsen af dens opgaver kan anvendes forskellige fremgangsmåder eller redskaber/værktøjer.  

Det er bestyrelsen som selv beslutter, hvilke metoder som skal anvendes, naturligvis i samarbejde med den daglige leder, som er bestyrelsens sekretær.

I bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen  

  • fastlægge retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder og
  • fastlægge, hvordan bestyrelsen fører tilsyn med institutionens leder.

Det vil være på denne baggrund, at det besluttes, hvorledes bestyrelsen skal arbejde og som følge heraf, hvilke midler eller værktøjer, der skal stilles til dens rådighed.  

En af bestyrelsens hovedopgaver er strategisk ledelse af skolen. For at få et indblik i denne opgave kan det varmt anbefales at læse et temahæfte fra Undervisningsministeriet med titlen: ”Strategisk ledelse af erhvervsskolerne” (se "eksterne links") som er en "on-line" publikation.

En anden type værktøj, som kan anvendes af bestyrelsen, er aflønning af direktøren. Vel har bestyrelsen ikke det store ord at skulle sige her. Det er op til Finansministeriet og COII. Men den del, hvor bestyrelsen har nogen indflydelse - resultatløn - er det til gengæld gjort obligatorisk for bestyrelsen at indgå aftale om.  

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne har i samarbejde med de øvrige bestyrelsesforeninger udarbejdet et paradigme for brug ved indgåelse af resultatlønskontrakter.

Vi hører gerne om skolernes anvendelse af dette og andre værktøjer.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K