Del

Love, regler, aftaler m.m.

Bestyrelsens arbejde er i høj grad præget af, at de afgørelser, den skal træffe eller den udvikling af skolen, som den ønsker gennemført, skal være i overensstemmelse med love eller andre regler eller aftaler.

Dette fremgår bl.a. af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvori Undervisningsministeriet har fastsat en lang række forhold, som bestyrelserne er bundet af. Ministeriet har tillige i loven fået lov til at fastsætte en lang række yderligere regler eller indgå aftaler dels om uddannelserne på skolerne og dels om skolernes administration.

I loven er der tillige i § 29, stk. 2 beskrevet, at Undervisningsministeriet kan give en skole påbud om at ændre sin virksomhed, hvis dens virksomhed ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til lovgivningen.

Mulige konsekvenser af ikke at efterkomme påbud er beskrevet i lovens §§ 10 og 30. Der kan f. eks. blive tale om bestyrelsens afgang og tilbagebetaling af tilskud.

I Institutionsloven og de enkelte love om uddannelserne er tillige anført en række krav til skolerne. For at efterleve disse krav er de enkelte skoler ofte nødt til at indgå en lang række aftaler både med eksterne forbindelser og med de ansatte/deres tillidsrepræsentanter.

Disse aftaler binder naturligvis også bestyrelsen; men de er typisk lettere at ændre end mere centrale aftaler og regler.

Der ligger et stort arbejde for skolens ansatte at efterleve regler og aftaler. Et arbejdsområde, som i de seneste år har krævet markant flere ressourcer, er registrering af, administration af og udvikling af de aftaler, hvor skolen selv er part i. Dette er bl. a. et udslag af den øgede decentralisering af arbejdsopgaver fra Undervisningsministeriet til skolerne.

Det er vigtigt, at bestyrelsen ikke lader sig kue af de mange begrænsninger, som kan siges at ligge i regelsystemet, men mere koncentrerer sig om skolens muligheder (strategiske udvikling). Dette er dog under forudsætning af, at der foretages konsekvensvurderinger bl. a. i relation til om de gældende regler og aftaler muliggør de konkrete forslag. Til dette sidste arbejde kan den daglige ledelse bidrage bl. a. i indstillingerne til bestyrelsen.  

I dette hovedafsnit er de enkelte typer af regler/aftaler kort beskrevet.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K