Del

Økonomi

Institutionens økonomi udgør en væsentlig del af administrationens arbejde.

Der er et nært samspil mellem økonomi og skolens uddannelsesaktiviteter, idet uddannelserne giver indtægter, men også fordrer afholdelse af udgifter.
Udvikling af uddannelser kræver investeringer, som igen er stærkt afhængige af et vist økonomisk fundament.

Den overordnede ledelse af disse temaer er bestyrelsens opgave og ansvar. I relation til Undervisningsministeriet er bestyrelsen tillige ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

I særlige afsnit er der i det følgende beskrevet de elementer, som indgår i skolens økonomi samt styringen heraf.

Det understreges, at beskrivelserne er udformet som en overordnet vejledning til bestyrelsens medlemmer. Ledelsen har særlige redskaber og brug for et væld af information for at kunne foretage den fornødne økonomistyring.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K