Del

Overarbejde

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne om foreningens officielle holdning til overarbejde på erhvervsskolerne.

Det er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers officielle holdning, at overarbejde på erhvervsskolerne generelt skal nedbringes, og at skolerne bør begrænse overarbejdet. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier må dog samtidigt konstatere, at overarbejde ikke helt kan undgås, da skolerne har brug for en vis fleksibilitet i afviklingen af undervisningen, da aktivitetsudsving, afholdelse af kurser for erhvervslivet, sygdom og fratrædelser stiller krav om, at skolens ledelse skal kunne tilrettelægge undervisningen med kort varsel, ligesom erhvervsskoler har variationer i optag af elever på mange forskellige uddannelser afhængigt af konjunkturer og popularitet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er enige i Moderniseringsstyrelsens konklusion om, at overarbejde generelt kan siges at være økonomisk risikominimerende og til tider økonomisk fordelagtigt. Dette skyldes, at overarbejde dels nedsætter risikoen for at lærerne kommer i undertid og dels minimerer udgiften til ny-ansættelser og efterfølgende risiko for afsked som følge af aktivitetsudsving.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier anbefaler derfor, at skolerne ud fra en konkret vurdering og ud fra gennemsnitlige betragtninger, fastsætter en højeste acceptabel anvendelsesgrænse for skolens forbrug af overarbejde i.f.t. skolens samlede normale forbrug af timer.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier anbefaler endvidere, at den ledelsesmæssige prioritering eller de manglende ledelsesmæssige tiltag på den enkelte erhvervsskole omkring accepten af brugen af overarbejde overvejes individuelt og vurderes på den enkelte erhvervsskole, ligesom det uudnyttede potentiale i forhold til de lokale muligheder i arbejdstidsaftalen bør undersøges nærmere.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier skal opfordre til, at rapportens indhold og konklusioner indgår i en intern drøftelser hos ledelsen, samt i samarbejdsudvalgene, og der fastlægges en politik for skolens brug af overarbejde blandt skolens ansatte.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K