Del

Datasikkerhed

På siden findes diverse informationer vedrørende erhvervsskolernes arbejde med it og data, primært med fokus på EU-persondataforordningen.

Materiale og inspiration

Nedenfor findes en række eksempler på skabeloner m.m., som skolerne kan bruge til inspiration. Materialet er udarbejdet af Undervisningsministeriet samt øvrige foreninger og skoler. DEG er således ikke ansvarlig for indholdet.

Persondata - kortlægning af skolens praksis (Udarbejdet af Danmarks Private Skoleforening)

Matrix til pilotgennemgang (Udarbejdet af Danmarks Private Skoleforening)

Vejledning til persondataforordning (Udarbejdet af Danmarks Private Skoleforening)

Notat om nyt krav om DPO (Udarbejdet af UVM)

Skema til kortlægning af dataflow (Udarbejdet af STIL)

Nye krav om fortegnelse over behandlingsaktiviteter (Udarbejdet af STIL)

ZBC's notat om EU-dom vedr. Facebook (Udarbejdet af ZBC)

Nedenstående er links til en del af det materiale, som Datatilsynet har liggende på deres website.

Vejledning om databeskyttelsesrådgivere

Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjeland

Vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerhed

Datatilsynet har udarbejdet en FAQ om data

Datatilsynets hjemmeside om EU's databeskyttelsesreform

PrivacyKompas (online test til at tjekke status i forhold til at efterleve de centrale dele af databeskyttelseslovgivningen)

Vejledning om fortegnelse

Datatilsynets udkast til en standarddatabehandleraftale samt følgetekst.

Datatilsynets notat om EU-dom vedr. Facebook

Datatilsynet har desuden udarbejdet 12 spørgsmål, som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til i forbindelse med forberedelser forud for EU’s databeskyttelsesforordning. Find det her.

Materiale fra konferencer

GDPR-ERFA-møde den 4. september 2018

Samlede slides fra dagens oplæg

Materiale fra infomøder om EU-persondataforordningen, september 2016

Oplæg ved kammeradvokaten

Oplæg ved STIL

Oplæg ved STUK

Skabelon til databehandleraftale

DEG-L og Danske SOSU-skoler har fået Bech-Bruun til at udarbejde en skabelon til databehandleraftale. Skolerne kan få denne udleveret ved at henvende sig til DEG-L.

Vil du vide mere?

Anne Wieth-Knudsen- Chefkonsulent - teamkoordinator og økonomi
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K