Del

Markedsåbning

Denne side indeholder informationer om erhvervsskolernes overgang fra EASY-A til nyt studiesystem.

Hvad betyder markedsåbning?

Baggrund

Undervisningsministeren besluttede i april 2013, at erhvervsskolerne skulle have mulighed for selv at vælge, hvilke studieadministrative systemer de vil bruge. Det frie valg, som allerede eksisterede på de gymnasiale uddannelser, skulle oprindeligt være gennemført i 2015. Grundet sammenfald med erhvervsuddannelsesreformen blev åbningen af markedet udskudt til august 2016. Lukningen af EASY-A er blevet udskudt af flere omgange og er nu sat til den 31. juli 2020.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske SOSU-skoler havde fra 2014-2017 et fælles projekt med en tilhørende arbejdsgruppe på området for bl.a. at stå sammen om de udfordringer, som den politiske beslutning om at markedsgøre erhvervsskolernes studieadministrative systemer medfører. Fra 2018 er opgaverne placeret i DEG-L's økonomiudvalg med et forsat tæt samarbejde med Danske SOSU-skoler.

Flere informationer

Undervisningsministeriet sender løbende informationer ud vedr. driften af EASY-A (læs mere her) samt har en side på STIL.dk om markedsgørelse (læs mere her).

Afholdte konferencer

Konference den 13. december 2017

Konferencen blev afholdt for at give en status på hvor skolerne er mht. valg af nyt studiesystem samt som afslutning på foreningernes samarbejde.

Oplæg fra DEG-L og Danske SOSU-skoler (resultater af spørgeskemaundersøgelse)

Oplæg fra STIL

Oplæg fra skolerne:

Syddansk Erhvervsskole

TECH COLLEGE

Tietgen

KNord

Roskilde Tekniske Skole 

Oplæg på DEG-L's økonomi- og administrationschefkonference den 29. november 2016

STIL-informationsmøde for skoler og leverandører den 19. januar 2017

Link til oplæg fra konferencen.

Materiale udarbejdet af DEG og SOSU

Skabelon til databehandleraftale

DEG-L og Danske SOSU-skoler har fået Bech-Bruun til at udarbejde en skabelon til databehandleraftale. Skolerne kan få denne udleveret ved at henvende sig til DEG-L.

Behovsanalyse

DEG-L og Danske SOSU-skoler har sammen med det eksterne konsulentfirma ditmer udarbejdet en behovsbeskrivelse af et nyt studiesystem. Produktet består af en rapport med tilhørende bilag samt en Excel-fil.

Rapporten: Forprojekt nyt studiesystem – Behovsanalyse af et nyt studiesystem med tilhørende Bilag 1_Procesbeskrivelse_Maj 2015

Excel-filen: Studiesystem_behov

Procesbeskrivelse

DEG-L og Danske SOSU-skoler har sammen med STIL set på skolernes administrative processer. Bemærk at resultatet er et foreløbigt udkast og derfor kan ændre udseende løbende.

Resultater fra procesarbejde (materiale udarbejdet i samarbejde med STIL, maj 2015)

Vil du vide mere?

Anne Wieth-Knudsen- Chefkonsulent - teamkoordinator og økonomi
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K