Del

Digital Dannelse

Hvordan understøtter vi elevernes digitale kompetencer i vores undervisning – og hvordan klæder vi dem på til at kunne reflektere over selvsamme?

Reflektionsspørgsmål

 • Hvad vil det sige at være digitalt dannet?
 • Hvad forstår vi ved at være digitalt dannet i faget/erhvervet der uddannes til?
 • Hvad forstår vi ved at være digitalt dannet samfundsborger?
 • Hvorfor er det vigtigt at styrke elevernes digitale dannelse?
 • Hvordan bliver vores elever digitalt dannede?
 • Hvordan sikrer vi, at vores elever er dannede i forhold til datasikkerhed?
 • Hvordan sikrer vi, at vores elever er dannede i forhold til god digital adfærd?
 • Hvordan kan vi konkret arbejde med digital dannelse i undervisningen?
 • Hvilke (digitale) dannelsesmål ligger i vores uddannelsesbekendtgørelser?
 • Hvor kan vi hente viden og inspiration? Fx erfaringer fra kolleger, andre skoler, forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Hvor er vores elever stærke i brugen af IT?
 • Hvor er vores elever udfordrede i brugen af IT?

 

Digital dannelse i gymnasiet

DEG-L´s GYM-udvalg har fokus på at understøtte gymnasierne i at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund. Her er arbejdet med digital dannelse et centralt tema. 

Udvalget henviser til inspirationsmaterialet på denne temaside, hvor gymnasierne kan finde inspiration til, hvordan man kan arbejde med digital dannelse på et strategisk niveau og som en del af undervisningen i gymnasiet.

Digital dannelse er en del af regeringens aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Her præsenteres aftalens hovedpunkter vedr. digital dannelse og elevernes digitale kompetencer. 

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på digital dannelse?
De gymnasiale uddannelser skal ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår.

Ifølge aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser, skal elevernes digitale kompetencer styrkes. De skal lære at anlægge et kritisk blik på digitale medier, herunder konsekvenserne af aktiviteter som eksempelvis seksuel mobning. Eleverne skal lære at søge information og udøve kildekritik, samt lave selvstændige, digitale produktioner og lære at indgå i digitale fællesskaber, ligesom de skal lære at reflektere over til- og fravalg af digitale redskaber i forskellige sammenhænge.

Hvordan er digital dannelse beskrevet i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser?
Dannelse er et grundelement i de gymnasiale uddannelser og herunder er det relevant at arbejde med dannelse i relation til det digital samfund. 

Dannelsesbegrebet siger noget om, hvordan individets vidensopbygning skaber personlig modning og udvikling i relation til dets optagelse i og formning af fællesskaber (samfund, kultur, økonomi, arbejde; lokalt, nationalt, internationalt). 

I følge aftalen om stykede gymnasiale uddannelser skal eleverne, på alle gymnasiale uddannelser, møde en skolekultur, der bygger på åndsfrihed og oplysning og derigennem opnå forudsætninger for medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter. Og derfor skal man på alle uddannelser sikre, at eleverne via fagene opnår forudsætningerne til at forholde sig kritisk, selvstændigt og ansvarligt til de nationale, internationale og teknologiske udfordringer, de møder i det moderne samfund.

Kontaktoplysninger

Uddannelsesforbundet:
www.uddannelsesforbundet.dk

Stine Sund Hald, DEG-L: ssh[a]deg.dk

Anne Wieth-Knudsen, DEG-L: awk[a]deg.dk

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K