Del

Digital strategi

Hvordan sikrer vi, at vores brug af digitale redskaber understøtter skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag og strategier?

Reflektionsspørgsmål

 • Hvad vi forstår vi ved en digital strategi, og hvad skal den digitale strategi indeholde?
 • Hvorfor skal vi udarbejde en digital strategi hos os? Overvej at tage udgangspunkt i hvordan og hvornår it i undervisningen giver værdi for læringen?
 • Hvordan sikrer vi, at der er sammenhæng mellem den digitale strategi og skolens øvrige strategier fx strategi for kompetenceudvikling?
 • Hvordan kan indsatsområderne i vores fælles pædagogisk didaktiske grundlag og konkrete læringsmål styrkes gennem øget brug af digitale redskaber?
 • Hvordan vil vi understøtte den lokale oversættelse af den digitale strategi fx i drøftelser om, hvad er de vigtigste pædagogisk didaktiske udfordringer og hvordan digitale redskaber kan understøtte undervisningsdifferentiering?
 • Hvordan inddrager vi bedst eleverne og øvrige interessenter i strategiarbejdet?
 • Hvordan sikrer vi en opdateret digital strategi?
 • Hvilke regler og retningslinjer skal vi forholde os til?
 • Kan vi lære af andre skoler, sektorer m.m.? 
 • Hvilke redskaber har vi brug for på skolen til at opnå den ønskede effekt at brug af it i undervisningen?
 • Er der eksisterende it-værktøjer, som vi kan bruge bedre?
 • Hvad kræver det hvis vi skal kunne bruges redskaberne i praksis? Fx teknisk og pædagogisk support, teknik, hardvare/software, kompetenceudvikling, udvikling eller tilpasning af indhold

EKSEMPLER

 • Data
 • Fastholdelse
 • Differentiering, niveaudeling
 • Samarbejde
 • Refleksion over egen læring
 • Samarbejdsplatforme fx Yammar, Slack
 • Læringsplatform fx moodle
 • Learning analytics

Kontaktoplysninger

Uddannelsesforbundet: www.uddannelsesforbundet.dk

Stine Sund Hald, DEG-L: ssh[a]deg.dk

Anne Wieth-Knudsen, DEG-L: awk[a]deg.dk

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K