Del

Erhvervsfaglige, fagfaglige og almenfaglige teknoligier

Hvordan kan de forskellige teknologier komme i spil i vores undervisning - både fagligt og pædagogisk?

Reflektionsspørgsmål

 • Hvad karakteriserer hhv. erhvervsfaglige, faglige og almenfaglige teknologier?
 • Hvilke teknologier skal eleverne mestre for at opfylde fagenes og uddannelsens læringsmål og blive dygtig faglærte?
 • Hvordan sikrer vi, at eleverne får adgang til relevante teknologier og får den nødvendige viden og færdigheder i deres uddannelse på hhv. skolen og i praktikken?
 • Hvilke fagfaglige og almenfaglige digitale programmer findes der inden for vores fag?
 • Hvordan og i hvilket omfang kan faglige og almenfaglige teknologier bruges i vores undervisning til at tilgodese forudsætninger og behov blandt vores elever?
 • Hvordan inddrager vi eleverne?
 • Hvordan evaluerer vi brugen af de forskellige teknologier?
 • Hvilke regler og retningslinjer skal vi forholde os til?
 • Hvor kan vi hente viden og inspiration? Fx erfaringer fra kolleger, andre skoler, forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Hvad kræver det, hvis vi skal få det styrke undervisning i og med erhvervsfaglige, faglige og almenfaglige teknologier?

 

EKSEMPLER

 • Robot
 • Video
 • Algoritmeforståelse, systemforståelse
 • Fagteknisk software, CAD,CAM
 • Simulering
 • Virtual Reality (VR)
 • Augmented Reality (AR)
 • Leve op til det virksomhederne forventer
 • Grundlæggende it-færdigheder

Kontaktoplysninger

Uddannelsesforbundet: www.uddannelsesforbundet.dk

Stine Sund Hald, DEG-L: ssh[a]deg.dk

Anne Wieth-Knudsen, DEG-L: awk[a]deg.dk

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K