Del

Læring i praksis

Hvordan bruger vi teknologien til at skabe rum til kreativitet, skabertrang og øvelse hos eleverne?

Reflektionsspørgsmål

 • Hvad forstår vi ved læring i praksis via digitale redskaber?
 • Hvorfor er det vigtigt at styrke elevernes mulighed for læring i praksis?
 • Hvad er potentialet ved at anvende digitale redskaber til at skabe nye muligheder for læring i praksis?
 • Hvordan kan digitale redskaber bruges til at styrke elevernes læring inden for deres fag fx. simuleringsværktøjer?
 • Hvordan kan vi give vores elever mulighed for at lave digitale produkter selv? (fx vha. programmering eller video)
 • Hvordan inddrager vi bedst eleverne?
 • Hvordan evaluerer vi forløbene?
 • Hvilke regler og retningslinjer skal vi være opmærksomme på?
 • Hvor kan vi hente viden og inspiration? Fx erfaringer fra kolleger, andre skoler, forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Hvad er muligheder og udfordringerne (for elever, undervisere og praktikvirksomheder), hvis I vil integrere nye teknologier i undervisningen?
 • Hvad kræver det, hvis vi vil styrke elevernes muligheder for læring i praksis?

 

EKSEMPLER

 • Robot
 • Video
 • Lærings- platform fx moodle
 • Fagteknisk software (fx CAD)
 • Simulering
 • Virtual Reality (VR)
 • Augmented Reality (AR)
 • Gamification 3 D
 • Print
 • App

Kontaktoplysninger

Uddannelsesforbundet: www.uddannelsesforbundet.dk

Stine Sund Hald, DEG-L: ssh[a]deg.dk

Anne Wieth-Knudsen, DEG-L: awk[a]deg.dk

 

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K