Del

Virtuelle læringsrum

Hvordan skaber vi digitale læringsrum, der giver eleven mulighed for at lære og arbejde med stoffet uafhængigt af tid og sted?

Reflektionsspørgsmål

 • Hvad er gode virtuelle læringsrum?
 • Hvad er formålet med at udvikle og bruge virtuelle læringsrum hos os?
 • Hvornår og hvordan kan digitale læringsforløb styrke elevernes læring?
 • På hvilke områder vil vi udbyde digitale læringsforløb som eleverne har adgang til uanset om de er på eller uden for skolen?
 • Hvordan udvikler vi gode virtuelle læringsforløb og herunder sikrer en god lærer-elevrelation?
 • Hvilke metoder kan vi trække på, når vi planlægger digitale læringsforløb fx Flipped learning eller blended learning?
 • Hvordan inddrager vi eleverne?
 • Hvordan evaluerer vi forløbene?
 • Hvilke regler og retningslinjer skal vi forholde os til? Fx skal der laves fælles retningslinjer for tilgængelighed og feedback? Hvordan forholder vi os til elevernes digitale adfærd, jf. digital dannelse?
 • Hvor kan vi hente viden og inspiration? Fx erfaringer fra kolleger, andre skoler, forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Hvad kræver det, hvis vi skal etablere og understøtte gode virtuelle læringsrum?

EKSEMPLER

 • Fjernundervisning
 • Video
 • Sociale medier
 • Mooc´s
 • Simulering
 • Synkrone systemer (Skype, adobe connect)
 • WIFI – eleverne laver selv
 • Smart Phones

Kontaktoplysninger

Uddannelsesforbundet: www.uddannelsesforbundet.dk

Stine Sund Hald, DEG-L: ssh[a]deg.dk

Anne Wieth-Knudsen, DEG-L: awk[a]deg.dk

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K